Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI sustav)

Nadležno ste tijelo koje želi provjeriti valjanost diplome pružatelja usluge iz druge države članice EU-a? Ili želite provjeriti da li pružatelj usluge iz druge države članice EU-a već ima registrirano poslovanje?

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI sustav)

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI sustav) služi za elektroničku administrativnu suradnju država članica EU-a i to isključivo između nadležnih tijela javne uprave u području pružanja usluga (pogotovo kada su potrebne stručne kvalifikacije), e-trgovine, izaslanih radnika, prekogranične zdravstvene skrbi i dozvola vozačima vlakova.

Time posredno donosi korist poduzetnicima i građanima jer se ubrzanjem prekogranične komunikacije ubrzava i ispunjavanje administrativnih uvjeta.


Kako IMI sustav funkcionira: