Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Komisija i Europska investicijska banka predstavile dva financijska instrumenta za zaštitu okoliša, energetsku učinkovitost i klimatsku politiku

Europska komisija i Europska investicijska banka (EIB) danas su predstavile dva financijska instrumenta za poticanje ulaganja u energetsku učinkovitost, očuvanja prirodnog kapitala i prilagodbe na klimatske promjene. Cilj je potaknuti javna i privatna ulaganja kombiniranjem EIB-ovih zajmova i financiranja u okviru EU-ova programa LIFE za zaštitu okoliša i klimatsku politiku. Za prvi instrument, za financiranje prirodnog kapitala, predviđen je ukupni proračun u iznosu od 100 do 125 milijuna eura u razdoblju od 2014. do 2017., a njime će se financirati održivi projekti za očuvanje prirode i prilagodbu klimatskim promjenama. Cilj drugog instrumenta jest povećati privatno financiranje projekata energetske učinkovitosti. Komisija je za razdoblje od 2014. do 2017. predvidjela sredstva u iznosu od osamdeset milijuna eura te očekuje da će time potaknuti osmerostruko veća ulaganja. Oba mehanizma dopunjuju Plan ulaganja za Europu jer ulaganjem u projekte koji imaju stvarnu dodanu vrijednost za europsko gospodarstvo pridonose uklanjanju prepreka na tržištu. U službenom predstavljanju instrumenata sudjeluju Karmenu Vella, povjerenik EU-a za okoliš, pomorstvo i ribarstvo, te Miguel Arias Cañete, povjerenik EU-a za klimatsku i energetsku politiku.

Objavljeno je i priopćenje za medije.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 16.02.2015.