Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Kampanja “Stop radu na crno – stop neprijavljenom radu”

‌Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava glavni je korisnik IPA 2012 Twinning projekta: „Jačanje politika i kapaciteta za smanjenje neprijavljenog rada (rada na crno)“ koji se provodi u suradnji s projektnim partnerima iz Republike Slovačke i Savezne Republike Njemačke. Glavni cilj projekta je jačanje administrativnih kapaciteta Republike Hrvatske u borbi protiv rada na crno te stvaranje učinkovitog sustava politika, mjera i kontrolnih mehanizama.

Nakon provedene medijske kampanje Stop radu na crno Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava pripremilo je Upitnik za procjenu razine osviještenosti javnosti o problemu neprijavljenoga rada u Republici Hrvatskoj.

Prednosti prijavljivanja radnika:

 • radniku se plaćaju doprinosi za obvezno mirovinsko i zdravstveno osiguranje
 • radnik kojemu su cijeli radni vijek uredno plaćani doprinosi ostvaruje višu mirovinu
 • radnik ostvaruje prava iz radnog odnosa (ugovorenu plaću, pravo na plaćeni godišnji odmor, plaćeni dopust, naknadu plaće za bolovanje, otpremninu i dr.)
 • u slučaju poslovno uvjetovanog otkaza i izvanrednog otkaza od strane radnika, isti može ostvariti pravo na novčanu naknadu za nezaposlene
 • radnik ima veću sigurnost
 • kreditna sposobnost.


Štetnosti neprijavljenog rada:

 • povreda prava na dostojanstven i plaćeni rad
 • radniku se ne uplaćuju doprinosi za obvezno mirovinsko osiguranje što negativno utječe na visinu njegove mirovine
 • neprijavljeni radnik ne ostvaruje prava iz radnog odnosa (godišnji odmor, plaćeni dopust, bolovanje, dnevni i tjedni odmori itd.)
 • radnik ne ostvaruje pravo na naknadu plaće za vrijeme bolovanja
 • u slučaju otkaza radnik ne ostvaruje pravo na novčanu naknadu za nezaposlene
 • brojna prava u svakodnevnom životu ovise o činjenici nalazi li se osoba u radnom odnosu ili ne (npr. ostvarivanje prava na kredit)
 • nepoštena tržišna utakmica.


U borbi protiv rada na crno najvažniju ulogu ima Inspektorat rada. Inspektorat rada obavlja ciljane inspekcijske nadzore, ali također postupa i na temelju zaprimljenih predstavki/prijava. Suzbijanje neprijavljenog rada jedan je od prioriteta u radu Inspektorata rada.

Dodatne informacije o kampanji i kontakt podaci za prijavljivanje rada na crno dostupni su ovdje.

Izvor: Ministarstvo rada i mirovinskoga sustava, 05.03.2018.