Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Europska komisija jača prava potrošača

‌Europska komisija je predložila niz novih pogodnosti za potrošače kako bi osigurala da svi potrošači u potpunosti ostvaruju svoja prava prema zakonodavstvu EU-a.

Novim pogodnostima za potrošače kvalificiranim će se tijelima omogućiti pokretanje reprezentativnih postupaka u ime potrošača, a tijela za zaštitu potrošača u državama članicama dobit će veće ovlasti za izricanje sankcija. Ujedno će se proširiti zaštita potrošača na internetu, a u zakonodavstvu EU-a preciznije će se definirati zabrana dvojne kvalitete proizvoda kojom se zavaravaju kupci.

Nove pogodnosti za potrošače su:

  • Jačanje prava potrošača na internetu
  • Pružanje alata potrošačima za ostvarivanje njihovih prava i dobivanje naknade
  • Uvođenje djelotvornih sankcija za kršenje zakona EU-a o zaštiti potrošača
  • Suzbijanje dvojne kvalitete potrošačkih proizvoda
  • Poboljšanje uvjeta za poduzeća


Detaljnije informacije pročitajte u priopćenju za tisak Europske komisije.

Izvor: Europski potrošački centar Hrvatska, 16.04.2018.