Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Zaštita potrošača u EU: Airbnb usluge

Europska komisija i tijela EU-a za zaštitu potrošača pozivaju Airbnb da uskladi svoje uvjete poslovanja s propisima EU-a o zaštiti potrošača i da transparentno prikazuje cijene.

Trenutačni prikaz cijena Airbnba i cijeli niz njegovih uvjeta nisu u skladu s Direktivom o nepoštenoj poslovnoj praksi, Direktivom o nepoštenim ugovornim odredbama i Uredbom o nadležnosti u građanskim i trgovačkim stvarima. Stoga europska tijela za zaštitu potrošača i Komisija od Airbnba zahtijevaju da uvede niz promjena.

Prikazivanje cijena na Airbnbu i razlikovanje privatnih od poslovnih domaćina trenutačno nisu u skladu sa zahtjevima zakonodavstva EU-a, konkretnije s Direktivom o nepoštenoj poslovnoj praksi.

Airbnb bi stoga trebao:

  • izmijeniti način na koji prikazuje informacije o cijenama već u početnom pretraživanju na svojim stranicama kako bi se u ponudama smještaja potrošaču prikazala ukupna cijena koja uključuje sve primjenjive obvezne pristojbe i naknade (npr. naknadu za uslugu i čišćenje) ili, kad konačnu cijenu nije moguće unaprijed izračunati, potrošača unaprijed jasno obavijestiti o tome da će možda morati platiti dodatne naknade
  • jasno navesti nudi li smještaj privatni ili poslovni domaćin jer u ta dva slučaja vrijede različita pravila o zaštiti potrošača.

Uvjeti poslovanja Airbnba trebaju se uskladiti s europskim zakonodavstvom o zaštiti potrošača. Na temelju Direktive o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima zahtijeva se da standardni uvjeti ne stvaraju znatnu neravnotežu u pravima i obvezama stranaka na štetu potrošača. Prema Direktivi uvjeti moraju biti sročeni jednostavno i razumljivo kako bi potrošači bili jasno informirani o svojim pravima.

Za Airbnb to, među ostalim, znači sljedeće:

  • ne smije obmanjivati potrošače tako da ih u slučaju spora upućuje na sud izvan njihove države članice boravišta
  • ne može jednostrano i bez obrazloženja odlučiti koji se uvjeti primjenjuju u slučaju raskida ugovora
  • ne može potrošačima uskratiti temeljno zakonsko pravo da podnesu tužbu protiv domaćina ako im je nanesena osobna ili druga šteta
  • ne može jednostrano promijeniti uvjete poslovanja, a da o tome nije jasno unaprijed obavijestio potrošače i dao im mogućnost da otkažu ugovor
  • ne može mu se na temelju uvjeta korištenja dati neograničeno i diskrecijsko pravo na uklanjanje sadržaja
  • ako raskine ili suspendira ugovor, trebao bi to obrazložiti potrošaču na temelju jasnih pravila te mu ne bi smio uskratiti pravo na odgovarajuću nadoknadu ili na ulaganje žalbe
  • njegova politika o povratu novca i naknadi štete trebala bi biti jasno definirana i ne bi trebala uskraćivati potrošačima pravo na korištenje dostupnih pravnih lijekova.

Naposljetku, u skladu s Uredbom o online rješavanju sporova, na internetskoj stranici Airbnba trebala bi biti lako dostupna poveznica na platformu za internetsko rješavanje sporova (ODR) i navedene sve potrebne informacije o rješavanju sporova.

Airbnb mora do početka kolovoza 2018. predložiti detaljna rješenja za usklađivanje svojeg poslovanja sa zakonodavstvom EU-a o zaštiti potrošača. Bude li potrebno, Komisija i tijela za zaštitu potrošača sastat će se s Airbnbom u rujnu kako bi se riješila eventualna otvorena pitanja. Ako rješenja koja predloži ne budu zadovoljavajuća, tijela za zaštitu potrošača mogla bi pribjeći mjerama izvršenja.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 20.07.2018.