Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Poziv udrugama za zaštitu potrošača na 4. ciklus stručne edukacije

‌Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta je krajem 2017. godine  započelo sa ciklusima stručnih edukacija udruga za zaštitu potrošača u suradnji sa drugim stručnim dionicima ovog područja te su do sada održana tri ciklusa stručnih edukacija.

1. Ciklus stručnih edukacija udruga za zaštitu potrošača se održao 23. studenog 2017. godine i na njemu su kao stručni predavači uz Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, sudjelovali i stručnjaci Ministarstva pravosuđa, Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede, Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske narodne banke te Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske. 2. Ciklus stručnih edukacija udruga za zaštitu potrošača se održao 20. travnja 2018. godine, uz stručne predavače iz  Hrvatske regulatorne agencije za mrežne djelatnosti, Hrvatske energetske regulatorne agencije i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta. 3. Ciklus stručnih edukacija udruga za zaštitu potrošača se održao 29. svibnja 2018. godine sa stručnjacima Ministarstva financija, Ministarstva turizma i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta poziva udruge za zaštitu potrošača i na 4. Ciklus stručne edukacije udruga za zaštitu potrošača Republike Hrvatske koji će se održati 19. listopada 2018. godine u Kino dvorani Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb, s početkom u 10:00 sati.

Na 4. Ciklusu stručne edukacije sudjelovat će stručnjaci Ministarstva zaštite okoliša i energetike, Hrvatske energetske regulatorne agencije  i Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta.

Predstavit će se sljedeća područja:

  • prava potrošača korisnika usluge električne energije, opskrbe plinom i toplinske energije
  • usluge komunalnog otpada
  • usluge opskrbe vodom

te će se pružiti informacije o novom EU potrošačkom paketu mjera “New Deal for Consumers”.

Registraciju za sudjelovanje na edukaciji (ime i prezime, naziv udruge) potrebno je izvršiti na mail: prava.potrosaca@mingo.hr najkasnije do 16. listopada 2018. godine.

Program 4. Ciklusa stručne edukacije za udruge za zaštitu potrošača dostupan je ovdje.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 05.10.2018.