Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Zaštita potrošača u EU-u: Airbnb poboljšao prikaz ponuda u suradnji s Europskom komisijom i tijelima EU-a za zaštitu potrošača

‌Europska komisija danas je objavila da je Airbnb nakon pregovora poboljšao i u potpunosti pojasnio prikaz ponuda smještaja koje su sada u skladu sa standardima EU-a o zaštiti potrošača. Odgovor je to na zahtjeve Europske komisije i tijela EU-a za zaštitu potrošača iz srpnja 2018.

Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, zaštitu potrošača i ravnopravnost spolova, izjavila je: "Europljani će ovog ljeta napokon dobiti ono što vide kada rezerviraju smještaj. Internet je potrošačima omogućio da mnogo brže i jednostavnije uspoređuju i rezerviraju hotelski ili privatni smještaj. Potrošači sada mogu biti sigurni i da je cijena koju vide na prvoj stranici konačna cijena. Drago mi je da je Airbnb pokazao spremnost za suradnju s Europskom komisijom i nacionalnim tijelima za zaštitu potrošača kako bi poboljšao način rada svoje platforme. Očekujem da će druge platforme slijediti taj primjer."

Airbnb je ispunio sve zahtjeve Europske komisije i nacionalnih tijela za zaštitu potrošača predvođenih norveškim tijelom za zaštitu potrošača prilagodivši u potpunosti svoje prakse i uvjete korištenja pravilima EU-a o zaštiti potrošača.

Glavna poboljšanja i promjene su sljedeće:

  • pri pretraživanju ponuda smještaja za odabrane datume korisnici na stranici s rezultatima vide ukupnu cijenu, uključujući sve primjenjive obvezne naknade (kao što su naknade za usluge i čišćenje te lokalne pristojbe) koje su se ranije prikazivale u nastavku postupka rezervacije;

  • Airbnb jasno razlikuje nudi li smještaj privatni iznajmljivač ili poduzeće;

  • na internetskim stranicama Airbnba nalazi se lako dostupna poveznica na platformu za internetsko rješavanje sporova te sve potrebne informacije u vezi s tim postupkom.

Airbnb je također revidirao svoje uvjete poslovanja u kojima se:

  • pojašnjava da korisnici mogu pokrenuti postupak protiv Airbnba pred sudovima svoje zemlje boravišta;

  • priznaje temeljno zakonsko pravo korisnika da podignu tužbu protiv iznajmljivača u slučaju osobne ili druge štete;

  • obvezuje da neće jednostrano promijeniti uvjete korištenja, a da o tome nije jasno unaprijed obavijestio potrošače i dao im mogućnost da otkažu ugovor.


Kontekst

Mreža za suradnju u zaštiti potrošača provela je zajedničku evaluaciju poslovne prakse i uvjeta korištenja Airbnba uz koordinaciju Europske komisije i vodstvo norveškog tijela za zaštitu potrošača (Forbrukertilsynet). Evaluacija je započela u srpnju 2018.

Uredbom EU-a o suradnji u zaštiti potrošača nacionalna tijela za zaštitu potrošača povezana su u paneuropsku mrežu za provedbu zaštite potrošača. Na toj osnovi nacionalno tijelo u jednoj zemlji EU-a može za suzbijanje prekograničnih povreda prava EU-a o zaštiti potrošača zatražiti pomoć od tijela u drugoj zemlji EU-a.

Suradnja se može pokrenuti radi izvršavanja različitih elemenata zakonodavstva EU-a o zaštiti potrošača, kao što su Direktiva o nepoštenoj poslovnoj praksi, Direktiva o pravima potrošača ili Direktiva o nepoštenim uvjetima u potrošačkim ugovorima.


Više informacija

Više informacija o promjenama koje je uveo Airbnb te o mjerama za zaštitu potrošača

Informativni članak o promjenama koje je uveo Airbnb

Priopćenje za medije o sastanku s predstavnicima Airbnba – rujan 2018.

Priopćenje za medije o mjerama protiv Airbnba – srpanj 2018.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 12.07.2019.