Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Objavljen Newsletter Euroguidance centra

‌Agencija za mobilnost i programe Europske unije predstavlja prvi Newsletter Euroguidance centra, u kojem najavljuje nove aktivnosti planirane u jesenskom razdoblju te obavještava o zanimljivim aktivnostima za stručne suradnike i savjetnike provedenim u prvom dijelu godine.

Od planiranih aktivnosti Agencija posebno ističe Seminar o profesionalnom usmjeravanju za psihologe i pedagoge u srednjim školama, koji će se prvi put održati u Splitu 19. i 20. rujna 2019., te Info dan mreža i inicijativa, koji će se 4. listopada 2019. održati u Zagrebu.

Izvor: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 17.07.2019.