Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Centar za pomoć za pružanje informacija o priznavanju stručnih kvalifikacija

Svoju ste stručnu kvalifikaciju stekli u drugoj državi članici EU-a, a želite raditi u Hrvatskoj u određenoj reguliranoj profesiji (npr. odvjetnik, ovlašteni arhitekt ili slično)?

Centar za pomoć za pružanje informacija o priznavanju stručnih kvalifikacija

Centar za pomoć za pružanje informacija o priznavanju stručnih kvalifikacija građanima i kontaktnim točkama ostalih država ugovornica Europskog gospodarskog prostora (EGP):

1. pruža potrebne informacije o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj – informacije o nacionalnom zakonodavstvu kojim se uređuju regulirane profesije i bavljenje tim profesijama, uključujući i socijalno zakonodavstvo te po potrebi etička pravila

2. pruža pomoć da ostvare prava koja proizlaze iz Zakona o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija

3. pribavlja informacije o reguliranim profesijama i pristupu tim profesijama u drugim državama ugovornicama EGP-a

4. pruža potrebne informacije o Bazi podataka o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj.


Centar za pomoć također vodi Bazu podataka o reguliranim profesijama i priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj koja sadrži:

1. javni dio – popis reguliranih profesija u Hrvatskoj i nadležnih tijela (profesionalne udruge (komore), odnosno nadležna ministarstava u čijem su djelokrugu određene regulirane profesije) koja:

  • pružaju informacije o postupku i uvjetima za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
  • provode postupke i utvrđuju uvjete za priznavanje inozemnih stručnih kvalifikacija
  • izdaju rješenja o priznavanju inozemnih stručnih kvalifikacija.

2. zaštićeni dio – dostupan samo nadležnim tijelima, a sadrži podatke o postupcima priznavanja inozemnih stručnih kvalifikacija u Hrvatskoj.


Napomena:

Ukoliko ste svoju stručnu kvalifikaciju stekli u Hrvatskoj, a želite raditi u drugoj državi članici EU-a u određenoj reguliranoj profesiji, možete se obratiti i nacionalnoj kontaktnoj točci u željenoj državi članici EU-a.