Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

OBZOR 2020. – za istraživanje i inovacije u EU

Znate li da je u okviru programa Obzor 2020. gotovo 8,65 milijardi eura namijenjeno malim i srednjim poduzećima? Želite iskoristiti mogućnosti programa Obzor 2020., za koji je predviđen proračun od gotovo 80 milijardi eura za razdoblje od 2014. – 2020.? Želite surađivati s akademskim sektorom te pridonijeti razvoju inovacija kroz svoje poduzeće?

Mobilnost

Obzor 2020


Agencija za mobilnost i programe EU-a javna je ustanova Vlade Republike Hrvatske koja promiče i informira o većinskom dijelu tematskih područja najvećeg programa Europske unije u području istraživanja i znanosti – Obzor 2020. Kroz projekte financirane u okviru programa Obzor 2020. Europska komisija nastoji pomoći ulaganjima u buduće poslove i razvoj, rješavati pitanja građana Europske unije o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačati globalne pozicije Europske unije u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama.

Proračun programa od 78,6 milijardi eura usmjeren je ka tim ciljevima preko poziva na dostavu projektnih prijedloga iz pojedinih područja, sa značajnim pojednostavljenjima u administrativnom postupku i pravilima sudjelovanja.

Projekti se prijavljuju prema tri prioriteta:

 • Izvrsna znanost,
 • Industrijsko vodstvo i
 • Društveni izazovi

te kroz dvije horizontalne aktivnosti:

 • Širenje izvrsnosti i sudjelovanja i
 • Znanost za društvo i u društvu.


Mogućnosti za poduzetnike:

 • Sudjelovanje u kolaborativnim projektima u kojima sudjeluju najmanje tri pravne osobe iz triju različitih zemalja članica EU-a ili zemalja pridruženih Obzoru 2020.
 • Sudjelovanje u dijelu programa Obzor 2020. pod nazivom Instrument za mala i srednja poduzeća (dio prioriteta Industrijsko vodstvo), kroz koji se može financirati studija izvodljivosti do 50 000 eura (faza 1), aktivnosti pilotiranja, testiranja i validacije proizvoda (faza 2), te dobiti potporu Europske komisije pri plasiranju proizvoda na tržište (faza 3).
 • Povezivanje s akademskim i neakademskim sektorom u sklopu akcija Marie Sklodowska Curie, gdje znanstvenik/istraživač pojedinac ima mogućnost boravka u neakademskom sektoru odnosno industriji i poduzetništvu.
 • Inovativne mreže za osposobljavanje unutar akcija Marie Sklodowska Curie koje osim osposobljavanja nude i Europske doktorske studije iz područja industrije.
 • Razmjena administrativnog, tehničkog i upravljačkog osoblja između akademskog i neakademskog sektora.
 • Jačanje kapaciteta vlastite organizacije putem financiranja sredstvima EU-a kroz zapošljavanje istraživača te financiranje troškova istraživanja, umrežavanja, osposobljavanja, kao i troškova upravljanja te financiranje životnih troškova, troškova mobilnosti i doprinosa za obitelj stipendiranog istraživača.


Primjer iz prakse:
Projekt Blink poduzeća Amphinicy d.o.o. financiran u fazi 1 Instrumenta za mala i srednja poduzeća!

Blink

Amphinicy d.o.o. prva je hrvatska kompanija koja je u području Svemira iz prioriteta Industrijsko vodstvo dobila financiranje za studiju izvodljivosti, tj. fazu 1 Instrumenta za mala i srednja poduzeća. Njihov projekt pod nazivom Blink razvija ultrabrzi procesor podataka dobivenih od satelita za promatranje Zemlje. Zahvaljujući iznimno učinkovitim algoritmima procesiranja, Blink je već sad 20 puta brži od softverskog rješenja koje NASA navodi kao njihovo referentno rješenje. Izravni učinak Blinka bit će neusporedivo brže procesiranje udaljenih informacija iz svemira, koje će potom omogućiti prikladne reakcije na globalne događaje. Ponudit će mogućnost brže reakcije humanitaraca za hitne situacije (potresi, poplave, migrantske krize,…), proširiti mogućnosti sigurnosti i obrane za granična područja i znatno poboljšati rezultate u poljoprivredi, ekologiji, logistici i mnogim drugim poljima gdje podaci satelita za promatranje Zemlje pružaju važnu podršku.

Uspjeh kompanije Amphinicy d.o.o. još je značajniji ako se uzme u obzir podatak da je projekt Blink najbolje ocijenjeni projekt unutar grupe projektnih prijedloga u tematskoj jedinici posvećenoj svemiru, između 46 prijedloga iz cijele Europe.


Pogledajte što EU čini za istraživanje i inovacije: