Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Nova strategija za potrošače: Europska komisija omogućuje potrošačima da pokrenu tranziciju

‌Europska komisija danas je predstavila Novu strategiju za potrošače kako bi europskim potrošačima omogućila aktivniju ulogu u zelenoj i digitalnoj tranziciji. Strategija obuhvaća jačanje zaštite i otpornosti potrošača tijekom pandemije COVID-a 19, koja je stvorila znatne probleme u svakodnevnom životu potrošača. Konkretno, u Strategiji se iznose prioriteti i ključne mjere koje je u idućih pet godina potrebno provesti na europskoj i nacionalnoj razini u suradnji s državama članicama. Među ostalim, to uključuje novi zakonodavni prijedlog čija je svrha bolje informiranje potrošača o održivosti, prilagodba postojećeg zakonodavstva digitalnoj transformaciji i akcijski plan o sigurnosti proizvoda izrađen u suradnji s Kinom.

Potpredsjednica za vrijednosti i transparentnost Věra Jourová izjavila je: Želimo omogućiti potrošačima da sudjeluju u zelenoj i digitalnoj tranziciji. Ipak, istovremeno moramo osigurati da su naši propisi o zaštiti prava potrošača prilagođeni digitalnom dobu, a to ćemo ponajprije postići strogom provedbom tih propisa i uz veću odgovornost internetskih platformi.

Povjerenik za pravosuđe i zaštitu potrošača Didier Reynders izjavio je: Europski potrošači u središtu su globalne promjene, a njihovi postupci mogu imati velik utjecaj. Potrošačima se mora omogućiti da odabiru održiva rješenja, ali i zajamčiti zaštita njihovih prava u svim okolnostima. Novom strategijom uvode se mjere za promicanje pravednoga digitalnog i zelenog društva, kojima se prepoznaje da se ponašanje potrošača odražava i van granica pojedinačnih država članica.

Prava potrošača u krizi uzrokovanoj COVID-om 19

Bilo da je riječ o internetskim prijevarama ili otkazivanju putnih aranžmana, pandemija COVID-a 19 utjecala je na brojna područja života potrošača. Komisija će i dalje raditi na suzbijanju prijevara potrošača, zajedno s mrežom za suradnju u području zaštite potrošača te u dijalogu s platformama i svim relevantnim akterima. Povrh toga, Komisija će i dalje jamčiti zaštitu prava putnika u EU-u u slučaju otkazivanja putovanja. Analizirat će dugoročne posljedice COVID-a 19 na potrošačke navike Europljana, što će poslužiti kao temelj za buduće političke inicijative.

Osnaživanje potrošača i jamčenje bolje zaštite

U Novoj strategiji za potrošače predstavljena je vizija politike EU-a za zaštitu potrošača u razdoblju od 2020. do 2025., s naglaskom na pet ključnih prioritetnih područja:

  1. Zelena tranzicija
  2. Digitalna transformacija
  3. Učinkovita provedba prava potrošača
  4. Posebne potrebe određenih skupina potrošača
  5. Međunarodna suradnja.


Dodatne informacije pročitajte ovdje: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/hr/ip_20_2069.

Izvor: Europska komisija, 16.11.2020.