Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Provedba Europskog programa sigurnosti

‌Europska komisija danas je napravila novi korak u provedbi svog prioriteta sprječavanja i suzbijanja terorizma u okviru Europskog programa sigurnosti. Donijela je dva prijedloga odluka Vijeća kojima bi se Komisiju ovlastilo da u ime Europske unije potpiše Konvenciju Vijeća Europe o suzbijanju terorizma te Dodatni protokol uz Konvenciju. Donošenje Dodatnog protokola važan je korak u jačanju europskog odgovora na terorizam, a osobito na prijetnje koje predstavljaju strani teroristički borci. Komisija će u potpunosti uzeti u obzir Protokol prilikom predstojeće procjene učinka Okvirne odluke Vijeća o suzbijanju terorizma iz 2008., koja je najavljena u Europskom programu sigurnosti, a u cilju ažuriranja Odluke tijekom 2016. U Protokol su ugrađene neke odredbe Rezolucije Vijeća sigurnosti Ujedinjenih naroda 2178(2014.) o stranim terorističkim borcima, primjerice kriminalizacija putovanja u treće zemlje radi terorizma (npr. radi sudjelovanja u obuci za teroriste), sudjelovanje u djelovanjima terorističkih skupina i podvrgavanje obuci radi terorističkog djelovanja. Odredbama se od svih potpisnika traži da odrede stalne kontaktne točke koje će omogućivati brzu razmjenu informacija o osobama za koje se sumnja da putuju u inozemstvo radi terorizma. Europska unija dosad nije potpisala ni Konvenciju ni njezin Dodatni protokol, iako je neke od njihovih odredbi ugradila u Okvirnu odluku o terorizmu iz 2008. Budući da je Protokol dodatak Konvenciji, Komisija želi istodobno potpisati oba dokumenta te se nada brzom donošenju obiju predloženih odluka Vijeća, čime bi se otvorio put provedbi odgovarajućih odredbi.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 15.06.2015.