Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Pet filmova financiranih sredstvima EU-a na Međunarodnom filmskom festivalu u Veneciji

‌Pet filmova financiranih sredstvima EU-a ušlo je u konkurenciju za nagradu na 72. izdanju uglednog Međunarodnog filmskog festivala u Veneciji koji se otvara sutra, 2. rujna. Europska komisija uložila je približno 260 000 eura u okviru komponente MEDIA programa Kreativna Europa u razvoj i distribuciju filmova Marguerite, A Bigger Splash, L'Hermine, Krigen (A War) i Taj Mahal. Svake se godine u okviru komponente MEDIA podržava približno dvije tisuće europskih filmskih i televizijskih projekata, uključujući serije i druga audiovizualna djela, koji se distribuiraju u kinima, na televiziji i putem usluga za emitiranje na zahtjev. Komisija će putem komponente MEDIA tijekom 2015. u europsku kinematografsku i audiovizualnu industriju uložiti ukupno više od sto milijuna eura. Financiranjem filmske produkcije podržava se izvoz filmskih i audiovizualnih djela, njihova mogućnost natjecanja na globalnom tržištu te u konačnici otvaranje radnih mjesta u Europi. U okviru svoje strategije digitalnog jedinstvenog tržišta Komisija namjerava dodatno ojačati europski kulturni i kreativni sektor. Planovi obuhvaćaju nove inicijative za borbu protiv piratskih sadržaja, olakšavanje pristupa legalnom sadržaju na internetu na čitavom kontinentu te jamstvo promidžbe europskih djela. U okviru Filmskog festivala u Veneciji održat će se i četvrti Europski filmski forum, platforma za dijalog između kreatora politika i profesionalaca iz filmskog sektora. Komisija podržava i druga događanja na Festivalu vezana uz financiranje i osposobljavanje.

Dodatne informacije dostupne su ovdje.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 01.09.2015.