Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Komisija objavila smjernice za opreznu uporabu antimikrobnih sredstava u veterinarskoj medicini

‌Komisija je danas objavila smjernice kojima je cilj razmjenom najboljih praksi iz svih država članica spriječiti prekomjernu upotrebu i zloupotrebu antibiotika. Zbog antimikrobne otpornosti godišnje samo u Europi umire 25 000 osoba te nastaje više od 1,5 milijardu eura zdravstvenih troškova. Danas objavljene smjernice jedan su od glavnih rezultata akcijskog plana EU-a o antimikrobnoj otpornosti. One tijelima država članica, poljoprivrednicima i veterinarima daju pregled praktičnih primjera djelovanja koja se poduzimaju u drugim državama članicama EU-a radi promicanja oprezne uporabe antimikrobnih sredstava u veterinarskoj medicini. Takvim mjerama može se pridonijeti nadzoru nad antimikrobnom otpornošću i u humanoj medicini. Antimikrobna sredstva neophodna su u borbi protiv zaraznih bolesti, a antimikrobna otpornost ozbiljna je prijetnja zdravlju i ljudi i životinja. Budući da se antimikrobna otpornost može prenijeti sa životinja na ljude i obratno izravnim i neizravnim kontaktom, pristup „jedinstvenog zdravstva“ utemeljen na suradnji i zajedničkom promišljanju sektorâ humane i veterinarske medicine ključan je za rješavanje tog problema na razini EU-a i čitavog svijeta. Antimikrobna otpornost i dalje je jedan od prioriteta EU-a, koji je u studenom 2011. objavio petogodišnji akcijski plan radi hvatanja u koštac s rizicima koje donosi antimikrobna otpornost.

Ove je godine objavljeno izvješće o napretku u primjeni dvanaest akcija iznesenih u planu. Redovita izvješća agencija Komisije (EMA, EFSA i ECDC) dostupna su u rubrici s najnovijim vijestima.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 11.09.2015.