Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Postizanje maksimalne koristi od doprinosa iz europskih strukturnih i investicijskih fondova za prioritete Komisije

‌Komisija je danas donijela Komunikaciju o doprinosu iz europskih strukturnih i investicijskih fondova (ESI fondovi) EU-ovoj strategiji rasta, planu ulaganja i prioritetima Komisije tijekom sljedećeg desetljeća. U izvješću se nalaze i ishodi pregovora sa svim državama članicama o sporazumima o partnerstvu i programima te ključni izazovi povezani s pojedinačnim zemljama. Kako bi se javnosti pružila najveća moguća transparentnost, Komisija danas pokreće i platformu otvorenih podataka za ESI fondove, namijenjenu praćenju tijeka provedbe programa u okviru ESI fondova.

Objavljeni su priopćenje za medije, memorandum i informativni članci o doprinosu ESI fondova za sedam od deset prioriteta Komisije – radna mjesta, rast i ulaganja, jedinstveno digitalno tržište, energetska unija i politike o klimatskim promjenama, unutarnje tržište, ekonomska i monetarna unija, pravda i temeljna prava te europski migracijski program.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 14.12.2015.