Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Nova pravila Komisije olakšavaju razmjenu informacija među poreznim upravama u EU-u

‌Komisija je danas donijela nova pravila kojima se poreznim upravama u državama članicama EU-a olakšava razmjena financijskih informacija, čime se jamči potpuna porezna transparentnost i suradnja. Donošenje detaljnih pravila znači da su sada spremni praktični preduvjeti za stupanje na snagu izmijenjene Direktive o administrativnoj suradnji 1. siječnja 2016. Od tog će datuma porezne uprave država članica razmjenjivati informacije o relevantnim financijskim dohocima, uključujući kamate, dividende i ostale slične vrste dohotka. U djelokrug primjene Direktive spadaju i informacije o stanju na računu, prihodi od prodaje financijske imovine i dohodak od određenih proizvoda osiguranja. Dogovorena pravila u skladu su s OECD-ovim globalnim standardom razmjene, što znači da će porezne uprave u EU-u moći koristiti isti format za razmjenu informacija unutar Unije i izvan nje. Države članice obvezale se su se i na prijedlog Komisije o daljnjem poboljšanju pravila 2019., i to dodavanjem novih rubrika s podacima i razmatranjem svih drugih potrebnih promjena. I OECD je nedavno pristao 2019. poboljšati vlastiti sustav u skladu s pristupom EU-a. Službe Komisije nastavit će tijesno surađivati s državama članicama na primjeni Direktive te s OECD-om na pravovremenoj provedbi poboljšanja. U interesu održavanja jedinstvenog globalnog standarda Komisija će se o svim budućim potrebama za poboljšanjem sustava i rubrikama s podacima već u ranoj fazi konzultirati s OECD-om.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 15.12.2015.