Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

‌Europska komisija objavila hrvatski prijevod „Plavog vodiča“ o provedbi pravila EU-a o proizvodima

‌Cilj „Plavog vodiča“ je doprinijeti boljem razumijevanju pravila EU-a o proizvodima i njihovoj ujednačenoj i dosljednijoj primjeni u različitim sektorima i na čitavom jedinstvenom tržištu. Primjenjuje se na države članice EU-a i na države potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru (EGP) te u određenim slučajevima na Tursku.

Dodatne informacije i „Plavi vodič“ dostupni su u publikacijama Centra unutarnjeg tržišta EU.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, 27.07.2016.