Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Prometna pravila u državama članicama EU-a

‌Planirate li putovanje po Europi? Posjetite stranicu Europske komisije i provjerite prometna pravila u drugim državama članicama EU-a.

Izvor: Europski potrošački centar Hrvatska, 22.08.2016.