Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

SELFIE alat za škole - otkrijte digitalni potencijal svoje škole

‌Iskorištava li vaša škola sav potencijal digitalnih tehnologija za poučavanje i učenje?

SELFIE (eng. Self-reflection on Effective Learning by Fostering the use of Innovative Educational Technologies) alat je besplatan, jednostavan i prilagodljiv alat osmišljen kako bi se školama pomoglo da uključe digitalne tehnologije u poučavanje, učenje i vrednovanje učenika. Služi utvrđivanju područja koja dobro funkcioniraju i onih u kojima su potrebna poboljšanja te pomaže u određivanju prioriteta. Alat je trenutačno dostupan na 24 službena jezika Europske unije, a s vremenom će se dodati još jezika.

Alatom SELFIE anonimno se prikupljaju stajališta učenika, nastavnika i rukovoditelja škole o tome kako se tehnologija upotrebljava u njihovoj školi. To se čini putem kratkih izjava i pitanja te jednostavne ljestvice slaganja s ocjenama od 1 do 5. Izjave se odnose na područja kao što su rukovodstvo, infrastruktura, stručno usavršavanje nastavnika i digitalne kompetencije učenika.

SELFIE alat je dostupan putem ove poveznice.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 03.01.2019.