Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Europa 2020.: rezultati javnog savjetovanja i integrirane smjernice o zapošljavanju

Komisija je donijela komunikaciju o rezultatima javnog savjetovanja o strategiji Europa 2020. za pametan, održiv i uključiv rast te integrirane smjernice za gospodarske politike i politike zapošljavanja. Prema rezultatima savjetovanja, u svjetlu trenutnih i budućih izazova ciljevi i prioriteti strategije Europa 2020. i dalje su opravdani te služe kao orijentir za političko djelovanje radi promicanja otvaranja radnih mjesta i rasta na razini EU-a i na nacionalnoj razini. Veća odgovornost i angažman na terenu pridonijeli bi uspješnoj provedbi strategije. Opće smjernice gospodarske politike i smjernice za zapošljavanje prvi su put zajedno donesene 2010. kao temelj strategije Europa 2020. Jučer donesen skup integriranih smjernica odraz je novog pristupa donošenju gospodarskih politika u skladu s Godišnjim pregledom rasta za 2015.: cilj je koordinirani poticaj zapošljavanju, obnovljena odlučnost glede provedbe strukturnih reformi u važnim područjima kao što su tržište proizvoda i tržište rada te primjena fiskalne odgovornosti.

Objavljen je i informativni članak.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 03.03.2015.