Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Započela kampanja „IMAŠ PRAVO“ - #yourEUright

‌Dana 26. kolovoza 2019. započela je kampanja Europske komisije „IMAŠ PRAVO“ koja će hrvatske građane informirati o pravima koja kao potrošači ostvaruju u Hrvatskoj i u ostalim državama članicama Europske unije. Kampanju je osmislila Glavna uprava za pravosuđe i potrošače Europske komisije, a odvijat će se u 10 država članica EU, uključujući Hrvatsku. U sklopu kampanje pokrenuta je i web stranica (https://europa.eu/youreuright/home_hr) na kojoj građani mogu saznati koja su njihova prava i kako ih koristiti.

Kampanja „Imaš pravo“ u Hrvatskoj će se odvijati od kolovoza 2019. do proljeća 2020. i pokrit će tri ključne teme:

  • putovanje u paket-aranžmanu

  • promjena banke i transparentnost bankovnih usluga

  •  pravo na povrat kupljene robe u roku od 14 dana.

Budući da su ciljna skupina kampanje građani u dobi između 18 i 35 godina, društvene će mreže biti jedan od ključnih komunikacijskih kanala kampanje s porukama označenim s #yourEUright.

"Svi vole kada imaju pravo, a kada su u pitanju potrošački sporovi, potrošači mogu biti sigurni u svoja prava samo ako su s njima upoznati. Stoga je iznimno važno da potrošači upoznaju svoja prava i mogućnosti, bilo da se radi o paket-aranžmanu, povratu, popravku, zamjeni ili uvjetima ugovora. Prava koja nam EU jamči omogućuju da budemo zadovoljni i sigurni potrošači" – smatra Igor Vujović, predsjednik Unije potrošača Hrvatske i suradnik u kampanji, te dodaje: "Cilj ovogodišnje EU kampanje je informirati potrošače o njihovim pravima i o tome kako postupiti kada se ta prava krše. U tome će građanima pomoći i web stranica kampanje koja je kvalitetan i vjerodostojan izvor informacija za potrošače."

Pravo prilikom putovanja u paket-aranžmanu

Prvo pravo s kojim će kampanja upoznati hrvatske građane odnosi se na putovanje u paket-aranžmanu. To im pravo jamči da mogu zahtijevati odgovarajuće sniženje cijena za bilo koje razdoblje u kojem je postojala neusklađenost između kupljenog i dobivenog. Ako organizator ne otkloni nepravilnosti koje značajno utječu na izvedbu putovanja, građani imaju pravo otkazati ugovor. Ako usluge nisu pružene ili su loše izvedene, građani također imaju pravo na naknadu pretrpljene štete, dok u slučaju značajnih nepravilnosti mogu zatražiti naknadu za neadekvatno putovanje.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 03.09.2019.