Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Tjedan cjeloživotnog učenja

‌Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih i ove godine, od 30. rujna do 6. listopada, organizira 13. Tjedan cjeloživotnog učenja, nacionalnu obrazovnu kampanju u kojoj se građanima na neposredan, često i neformalan način, prenosi poruka o važnosti obrazovanja i učenja.

Europska dimenzija kampanje naglašena je činjenicom da se kampanja provodi u okviru projekta Promocija cjeloživotnog učenja ukupne vrijednosti 11.508.270,12 kn, financiranog iz Europskog socijalnog fonda, sa svrhom osvješćivanja važnosti cjeloživotnog učenja i povećanja sudjelovanja odraslih, kako bi se ojačala njihova konkurentnost na nacionalnoj i lokalnoj razini.

Događanja u sklopu Tjedna 2019. možete pregledati ovdje.

Sve novosti u vezi 13. Tjedna dostupne su ovdje, a za sve dodatne informacije i upite možete se obratiti Agenciji za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, elektroničkim putem na adresu tcu@asoo.hr  ili na telefon +385 (0)1 6126 730.

Izvor: Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih, 01.10.2019.