Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Poziv poduzetnicima na drugi Dan otvorenih vrata unutarnjeg tržišta EU, 09.10.2019.

‌Nastavno na održan Dan otvorenih vrata unutarnjeg tržišta EU 9. rujna 2019., pozivamo poduzetnike u srijedu, 9. listopada 2019. od 10:00 do 12:00 na drugi ciklus Dana otvorenih vrata europskog tržišta u Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.

Poduzetnici će ponovno imati priliku za razgovore o konkretnim preprekama na koje nailaze prilikom prekograničnog poslovanja na europskom tržištu roba i usluga u pojedinim sektorima. Poduzetnici će se moći informirati o već uklonjenim preprekama uslijed liberalizacije tržišta usluga i roba.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 04.10.2019.