Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Uključite se u online tečaj o Europskim snagama solidarnosti

‌Na platformi HOP koju održava Salto-Youth objavljen je mrežni tečaj o programu Europske snage solidarnosti.

Ovaj mrežni tečaj je namijenjen organizacijama i mladim osobama koje žele postati organizatori projekata ili sudionici. Kroz tečaj možete na zanimljiv i inovativan način saznati više informacija o programu.

Trenutno su dostupna tri dijela tečaja, i to:

  • Uvod
  • Priprema za prijavu te
  • Oznaka kvalitete

dok će u idućim mjesecima biti izdani i preostali dijelovi koji će obrađivati same projektne formate, te proces i prepoznavanje učenja kroz Youthpass.

Tečaj je u potpunosti besplatan, a dostupan je ovdje.

Izvor: Agencija za mobilnost i programe Europske unije, 07.10.2019.