Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Upute tvrtkama u slučaju Brexita bez dogovora

‌Ujedinjena Kraljevina se iz EU-a povlači 31. listopada 2019. Od trenutka donošenja odluke o povlačenju obje strane naporno su radile da bi dogovorile Sporazum o povlačenju Ujedinjene Kraljevine i zajamčile sigurnost u područjima u kojima bi Brexit mogao stvoriti nesigurnost, a to su prava građana te očuvanje mira i stabilnosti na irskom otoku. Problem nastaje u slučaju izlaska Ujedinjene Kraljevine iz EU-a bez dogovora – što je mogući scenarij.

Kako bi bili spremni suočiti se s tom situacijom, Europska komisija objavila je detaljan kontrolni popis da bi poduzećima koja trguju s Ujedinjenom Kraljevinom olakšala pripreme za tu mogućnost.


Priprema za izlazak bez dogovora

U slučaju izlaska bez dogovora Ujedinjena Kraljevina postat će treća zemlja bez ikakvih prijelaznih aranžmana. Od tog će se trenutka na nju prestati primjenjivati sveukupno primarno i sekundarno zakonodavstvo EU-a.

Neće biti prijelaznog razdoblja, kako je predviđeno Sporazumom o povlačenju, što će građanima i poduzećima prouzročiti ozbiljne teškoće te bi moglo imati ozbiljne negativne posljedice na gospodarstvo, koje bi bile mnogo teže u Ujedinjenoj Kraljevini nego u državama članicama EU-27.

To konkretno znači sljedeće:

Ako ne bude prijelaznog razdoblja (kako je predviđeno u Sporazumu o povlačenju) ili konačnog dogovora, na trgovinske odnose s Ujedinjenom Kraljevinom od datuma povlačenja primjenjivat će se opća pravila WTO-a, bez primjene povlastica, odnosno:

  • Provodit će se carinske formalnosti, morat će se podnositi deklaracije, a carinska tijela mogu zahtijevati osiguranja za potencijalne ili postojeće carinske dugove.
  • Na robu koja ulazi u EU iz Ujedinjene Kraljevine primjenjivat će se carine, i to bez povlastica.
  • Na određenu robu koja ulazi u EU iz Ujedinjene Kraljevine moći će se primjenjivati zabrane i ograničenja, što znači da će možda biti potrebne uvozne ili izvozne dozvole.
  • Uvozne i izvozne dozvole izdane u Ujedinjenoj Kraljevini prestat će vrijediti u EU-u (tj. u 27 država članica EU-a).
  • Odobrenja za carinska pojednostavnjenja ili postupke, npr. za carinsko skladištenje, izdana u Ujedinjenoj Kraljevini prestat će vrijediti u EU-u (tj. u 27 država članica EU-a).
  • Odobrenja statusa ovlaštenoga gospodarskog subjekta (AEO) izdana u Ujedinjenoj Kraljevini prestat će vrijediti u EU-u (tj. u 27 država članica EU-a).
  • Države članice naplaćivat će PDV pri uvozu robe iz Ujedinjene Kraljevine u EU. Izvoz u Ujedinjenu Kraljevinu bit će oslobođen od plaćanja PDV-a.
  • Promijenit će se pravila o prijavi i plaćanju PDV-a (za pružanje usluga kao što su elektroničke usluge) te pravila o prekograničnom povratu PDV-a.
  • Za prijevoz robe u Ujedinjenu Kraljevinu bit će potrebna izvozna deklaracija. Za prijevoz trošarinske robe u Ujedinjenu Kraljevinu može se zahtijevati i elektronički trošarinski dokument (eAD).
  • Kretanje trošarinske robe iz Ujedinjene Kraljevine u EU (tj. u 27 država članica EU-a) morat će biti oslobođeno carinskih formalnosti prije nego što započne kretanje u okviru sustava kontrole kretanja trošarinskih proizvoda.


Kako bi se izbjegli prekidi u poslovanju, sva poduzeća na koja se to odnosi moraju se pripremiti, odnosno što je prije moguće donijeti sve potrebne odluke i provesti sve potrebne administrativne mjere.

Daljnje informacije i praktične mjere koje je potrebno poduzeti dostupne su ovdje.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 07.10.2019.