Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Poziv poduzetnicima na treći Dan otvorenih vrata unutarnjeg tržišta EU, 11.11.2019.

‌Nastavno na održane Dane otvorenih vrata  unutarnjeg tržišta EU 9. rujna i 9. listopada 2019.  pozivamo poduzetnike u ponedjeljak, 11. studenog 2019. od 10:00 do 12:00 sati na treći ciklus Dana otvorenih vrata europskog tržišta u Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, Ulica grada Vukovara 78, Zagreb.
 
Poduzetnici će ponovno imati priliku za razgovore o konkretnim preprekama na koje nailaze prilikom prekograničnog poslovanja na europskom tržištu roba i usluga u pojedinim sektorima. Poduzetnici će se moći informirati o već uklonjenim preprekama uslijed liberalizacije tržišta usluga i roba.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 05.11.2019.