Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Putovanje u Austriju, Sloveniju i Hrvatsku

‌Planirate put u Austriju, Sloveniju ili po Hrvatskoj?

Europski potrošački centar Hrvatska vam donosi korisne informacije i savjete vezane za:

  • dolazak
  • smještaj
  • kupovinu
  • zdravstvenu skrb

u navedenim državama.

Izvor: Europski potrošački centar Hrvatska, 07.07.2017.