Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Zaštitite svoja potrošačka prava!

‌Nepoštena poslovna praksa, nesigurni i neispravni proizvodi, neizvršene usluge, nepotpune informacije o proizvodima i uslugama, korištenje osobnih podataka bez odobrenja potrošača, "bombardiranje" promidžbenim porukama bez privole potrošača nisu dopušteni zakonom i znače kršenje prava potrošača

Ostvarite svoja potrošačka prava i obratite se tijelima nadležnim za vaš potrošački problem.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta, 29.03.2018.