Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Novosti

Elektroniči potpisi, pečati i druge usluge povjerenja od sutra su valjani u cijelom EU - u

Elektroniči potpisi, pečati i druge usluge povjerenja od sutra su valjani u cijelom EU - u

Građani, poduzeća i javne uprave diljem EU - a od 1. srpnja 2016. mogu obavljati pogodne, sigurne i zakonski valjane prekogranične elektroničke transakcije

Pročitaj više
Komisija predlaže nova pravila radi bolje zaštite djece u prekograničnim obiteljskim sporovima

Komisija predlaže nova pravila radi bolje zaštite djece u prekograničnim obiteljskim sporovima

Europska komisija danas predlaže poboljšanja pravila EU-a kojima se štite djeca u kontekstu prekograničnih sporova o roditeljskoj odgovornosti povezanih sa skrbništvom, pravom na kontakt s djetetom i otmicom djeteta

Pročitaj više
EU otvara Slavoniji nove prilike za razvoj

EU otvara Slavoniji nove prilike za razvoj

O novim prilikama za razvoj u Slavoniji, voditelj Predstavništva Europske komisije u Hrvatskoj g. Branko Baričević govorio je za čitatelje Glasa Slavonije

Pročitaj više
Malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju 150 milijuna kuna po povoljnijim uvjetima kreditiranja

Malim i srednjim poduzetnicima na raspolaganju 150 milijuna kuna po povoljnijim uvjetima kreditiranja

Potpisan Ugovora o garanciji po InnovFin SME Guarantee Facility između Europskog investicijskog fona (EIF) i Hrvatske banke za obnovu i razvoj otvarajući put prema izrazito povoljnim zajmovima za male i srednje poduzetnike

Pročitaj više
Europski program za ekonomiju suradnje

Europski program za ekonomiju suradnje

Smjernice za razvoj novih poslovnih modela

Pročitaj više
Komisija predlaže nova pravila e-trgovine kako bi potrošači i poduzeća mogli iskoristiti sve prednosti jedinstvenog tržišta

Komisija predlaže nova pravila e-trgovine kako bi potrošači i poduzeća mogli iskoristiti sve prednosti jedinstvenog tržišta

Paket mjera kojima se potrošačima i poduzećima olakšava pouzdana internetska kupnja i prodaja proizvoda i usluga diljem EU-a

Pročitaj više
Komisija predlaže medijski okvir za 21. stoljeće i novi pristup internetskim platformama

Komisija predlaže medijski okvir za 21. stoljeće i novi pristup internetskim platformama

Ravnoteža pravila koja se danas primjenjuju na tradicionalne radiotelevizijske kuće, pružatelje videousluga na zahtjev i platforme za dijeljenje videosadržaja

Pročitaj više
Proljetni paket Europskog semestra 2016.: Komisija izdaje preporuke po državama  članicama

Proljetni paket Europskog semestra 2016.: Komisija izdaje preporuke po državama članicama

Smjernice ekonomske politike za pojedine države članice za sljedećih 12 do 18 mjeseci

Pročitaj više
Hrvatski učenici osvojili srebrnu i brončanu medalju na 14. europskoj prirodoslovnoj olimpijadi

Hrvatski učenici osvojili srebrnu i brončanu medalju na 14. europskoj prirodoslovnoj olimpijadi

14. europska prirodoslovna olimpijada se održavala u Estoniji, od 7. do 14. svibnja.

Pročitaj više
Nacrt studije o učinku TTIP-a dostupan za javno savjetovanje

Nacrt studije o učinku TTIP-a dostupan za javno savjetovanje

Procjena učinka trgovinskog sporazuma o kojem se trenutno pregovara između EU-a i SAD-a

Pročitaj više
Sudske odluke dostupnije građanima, poduzećima i pravnim stručnjacima

Sudske odluke dostupnije građanima, poduzećima i pravnim stručnjacima

Pokrenut novi alat za pretraživanje sudske prakse na europskom portalu e-Pravosuđe

Pročitaj više