Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Potrošači

‌Politikom zaštite potrošača EU-a štite se prava potrošača, osigurava sigurnost proizvoda, pomaže građanima u donošenju informiranih odluka pri kupnji roba i usluga te pružaju alati za rješavanje problema ako do njih dođe.

Pročitajte kako EU štiti prava potrošača.

Izvor: Ured za publikacije Europske unije, 10.01.2020.

Preuzmite publikaciju: Potrošači.pdf