Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

IZJAVA O PRISTUPAČNOSTI

Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja nastoji svoje mrežne stranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske („Narodne novine“, broj 17/19; dalje u tekstu: Zakon) kojim se prenosi Direktiva (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora (SL L 327, 2.12.2016.). Ova Izjava o pristupačnosti primjenjuje se na mrežnu lokaciju Centra unutarnjeg tržišta EU koja se nalazi na adresi https://www.cut.hr/.


Stupanj usklađenosti

Mrežna lokacija https://www.cut.hr/ je djelomično usklađena sa Zakonom zbog neusklađenosti koje su navedene u nastavku.  


Nepristupačan sadržaj

STRUKTURA STRANICE

  • ne postoji mogućnost uključivanja opcije za automatsko ispravljanje grešaka pri unosu teksta.
KONTRAST

  • nisu označeni bljeskajući elementi stranice.

SLIKE

  • neki od PDF dokumenata nisu čitljivi čitačima ekrana jer su ponuđeni u slikovnom obliku koji čitači ekrana ne mogu pročitati.
  • pojedine poveznice nemaju prikladan opis.
  • video/audio sadržajima nedostaju titlovi.
  • fotografije nemaju audio opise za slijepe i slabovidne osobe.

AUDIO I VIDEO

  • audio i video zapisi nemaju tekstualni naziv i opis na hrvatskom jeziku.
  • nije moguće garantirati da su na snimljenim audio i video materijalima zvukovi jasni i razumljivi.

OSTALO

  • nije osigurano da se informacije koje čitač zaslona ne može automatski pročitati prenesu odgovarajućim zvučnim zapisom.

Priprema ove Izjave o pristupačnosti

Ova je Izjava sastavljena 21. veljače 2023. godine, sukladno Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u skladu s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523

Za pripremu ove Izjave korištena je metoda samoprocjene i djelomičnog testiranja pristupačnosti.

Testiranja su izvršena na sljedećim mobilnim i desktop verzijama preglednika: Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Brave.  


Povratne informacije i podaci za kontakt

Sve upite i sugestije vezane uz pristupačnost mrežne lokacije https://www.cut.hr/ korisnici mogu uputiti Centru unutarnjeg tržišta EU putem elektroničke pošte na cut@mingor.hr.  


Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti Povjereniku za informiranje putem elektroničke pošte na pristupacnost@pristupinfo.hr.