Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Publikacije

‌Pravila za lakši pristup tržištu usluga

‌Pravila za lakši pristup tržištu usluga

Pregled EU okvira za lakši i slobodniji pristup tržištu usluga, koje provode države članice EU-a, a tako i hrvatski Centar unutarnjeg tržišta EU

Pročitaj više
EU Paket za bolje propise

EU Paket za bolje propise

Ministarstvo gospodarstva donosi pregled EU Paketa za bolje propise

Pročitaj više
Podrška poslovnom sektoru i izvoznicima na EU tržištu

Podrška poslovnom sektoru i izvoznicima na EU tržištu

Poticanjem tržišne liberalizacije, slobode izbora i konkurencije na visoko integriranom tržištu, otvara se prostor za povećanje produktivnosti, efikasnosti, zaposlenosti, investicija i potrošnje

Pročitaj više
‌Javne politike za razvoj i reformu tržišta profesionalnih i poslovnih usluga u Hrvatskoj

‌Javne politike za razvoj i reformu tržišta profesionalnih i poslovnih usluga u Hrvatskoj

Prijedlozi mjera za poboljšanje konkurentnosti strateški važnog sektora profesionalnih i poslovnih usluga

Pročitaj više
Ministarstvo gospodarstva objavilo Vodič o sigurnosti dječjih igrališta

Ministarstvo gospodarstva objavilo Vodič o sigurnosti dječjih igrališta

Namijenjen je projektantima i izvođačima radova, dobavljačima i proizvođačima opreme za igrališta, osobama zaduženim za provjeru sigurnosti sprava na igralištima i u igraonicama te svim drugim osobama na koje se odnosi sigurnost igrališta i igraonica

Pročitaj više
‌Timeshare ugovori

‌Timeshare ugovori

Popis savjeta prilikom potpisivanja dugotrajnog ugovora o turističkom smještaju

Pročitaj više
‌Europska normizacija kao potpora sigurnosti djece

‌Europska normizacija kao potpora sigurnosti djece

Hrvatski prijevod brošure „Europska normizacija kao potpora sigurnosti djece“ koju je pripremio i objavio CEN/CENELEC

Pročitaj više
Sigurnost dječje odjeće

Sigurnost dječje odjeće

Nužne informacije kako bi djeca bila sigurna prilikom uporabe njima namijenjenih proizvoda

Pročitaj više
Mali savjetnik za potrošače na internetu

Mali savjetnik za potrošače na internetu

Upoznavanje potrošača sa njihovim pravima kada kupuju putem interneta

Pročitaj više
Aktivnosti za otklanjanje prepreka slobodnom kretanju roba između država članica EU

Aktivnosti za otklanjanje prepreka slobodnom kretanju roba između država članica EU

Ministarstvo gospodarstva pripremilo informaciju o hitnim aktivnostima za otklanjanje prepreka u slobodnom kretanju roba između država članica EU, propisanim tzv. Strawberry uredbom

Pročitaj više
Načelo uzajamnog priznavanja na unutarnjem tržištu EU

Načelo uzajamnog priznavanja na unutarnjem tržištu EU

Ministarstvo gospodarstva pripremilo informaciju o načelu uzajamnog priznavanja u kontekstu osiguranja slobode kretanja robe na unutarnjem tržištu EU

Pročitaj više
‌Ekonomska analiza sektora profesionalnih i poslovnih usluga

‌Ekonomska analiza sektora profesionalnih i poslovnih usluga

Ministarstvo gospodarstva pokrenulo projekt razvoja javnih politika u sektoru profesionalnih i poslovnih usluga

Pročitaj više
Mini vodič za turiste - potrošače

Mini vodič za turiste - potrošače

Europski potrošački centar Hrvatska i Ministarstvo gospodarstva pripremilo je informativnu brošuru namijenjenu za turiste koji posjećuju Republiku Hrvatsku

Pročitaj više
Informacijske usluge i servisi EU-a na usluzi građanima i poduzećima

Informacijske usluge i servisi EU-a na usluzi građanima i poduzećima

Europska komisija pripremila publikaciju koja sadrži informacije o 22 trenutno aktivna servisa EU-a

Pročitaj više