Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

EU programi - nove prilike za sve generacije

Želite li otkriti i unaprijediti vlastite potencijale? Steći nova znanja i iskustva? Biti pokretač promjena i doprinositi općem dobru? Sve to, a i mnogo više, moguće je realizirati uz pomoć programa Europske unije koji su otvoreni svim ljudima neovisno o njihovom podrijetlu i sposobnostima. Erasmus+ i Europske snage solidarnosti programi su koji nude brojne mogućnosti uz pomoć kojih pojedinci i organizacije mogu unaprijediti vlastite potencijale, pomoći drugima i društvu u cjelini.

Mobilnost
Agencija za mobilnost i programe Europske unije javna je ustanova Republike Hrvatske osnovana 2007. godine. Agencija promovira i provodi programe Europske unije i druge međunarodne programe u području obrazovanja i osposobljavanja, mladih, znanosti i sporta.

Erasmus+ najveći je program Europske unije za obrazovanje i osposobljavanje, mlade i sport. Nizom svojih projektnih aktivnosti poput stručnih praksi u inozemstvu, stručnih usavršavanja i osposobljavanja, razmjena mladih, sudjelovanja na međunarodnim projektima i dr. financijski podržava, educira, osnažuje i povezuje pojedince i organizacije kako bi ostvarili svoj puni potencijal i unaprijedili društvo.  

U okviru Erasmusa+ svoje projekte mogu prijaviti brojne organizacije: odgojno-obrazovne ustanove, udruge, poduzeća, gradovi, općine i županije, ali i ostale javne te privatne organizacije. Studenti, učenici, nastavnici, mladi itd. prijavljuju se za navedene aktivnosti putem svoje matične ustanove/udruge.

Kontinuirano sudjelovanje u aktivnosti mobilnosti organizacijama omogućava Erasmus akreditacija.

S ukupnim proračunom od 28,4 milijarde eura za razdoblje od 2021. do 2027. program Erasmus+ usmjeren je stvaranju uključivije, održivije, digitalno pismenije i aktivnije europske generacije koja će pridonijeti stvaranju istinskog europskog identiteta.

U okviru programa Erasmus+ Agencija nudi dodatne mogućnosti:

 • Europass – besplatni digitalni alat za izradu životopisa, učenje i zaposlenje.
 • Euroguidance – povezuje i educira karijerne savjetnike jer kvalitetno savjetovanje o odabiru ili promjeni profesije vodi ka uspješnoj karijeri.
 • eTwinning – digitalna platforma koja broji više od milijun članova omogućava vam poduzeti svoje prve korake u programu Erasmus+, a usmjerena je na međunarodnu suradnju, usavršavanje te razmjenu dobrih ideja i praksi.
 • Eurydice – uz krilaticu Boljim saznanjima do boljih obrazovnih politika, Eurydice mreža nastoji objasniti kako su obrazovni sustavi organizirani u Europi i kako funkcioniraju.
 • Radna skupina za strukovno obrazovanje – radi na promociji alata za međunarodno učenje, osiguravanje kvalitete i priznavanje ishoda učenja.
 • Eurodesk – mladima od 13 do 30 godina nudi besplatno savjetovanje i provjerene informacije o prilikama za volontiranje, putovanja, stažiranje, studiranje i razmjenu i o brojnim drugim prilikama.
 • Inicijativa DiscoverEU – jednostavan natječaj za 18-godišnjake u sklopu kojeg mogu dobiti besplatnu kartu za putovanje Europom vlakom!
 • RAY – skraćeni naziv za Research-based Analysis of European Youth Programmes, europsku mrežu koja okuplja nacionalne agencije mjerodavne za provedbu programa Erasmus+ u području mladih i programa Europske snage solidarnosti, koji su ujedno i predmet istraživanja RAY mreže.

Uz Erasmus+ Agencija provodi i druge programe i inicijative:

 • Europske snage solidarnosti – program koji pruža priliku mladima da doprinose društvu, volontiraju, rade za opće dobro i iskazuju solidarnost s ljudima u nepovoljnijem položaju
 • Obzor Europa – okvirni program Europske unije za istraživanja i inovacije
 • EURAXESS – inicijativa koja promiče mobilnost istraživača i znanstvenika
 • CEEPUS – Srednjoeuropski program akademske razmjene studenata i nastavnika
 • Bilateralni program akademske mobilnosti – program koji stipendira hrvatske i strane državljane.

Provedbom svih navedenih programa, inicijativa i mreža Agencija pruža međunarodne prilike za osobni te društveni rast i razvoj velikom broju hrvatskih građana i organizacija kako bi svoje dobre ideje pretvorili u uspješne projekte koji mijenjaju društvo nabolje. Kontinuiranim učenjem, osposobljavanjem, te jačanjem ljudskog i demokratskog potencijala uz pomoć znanosti i tehnologije moguće je doskočiti izazovima sutrašnjice.

 

Iskustvo korisnika:
Pomorsko tehnička škola Dubrovnik

ampeu

Učenici dubrovačke Pomorsko tehničke škole tijekom robometnog treninga

Erasmus+ projekt doveo je robotiku u dubrovačku strukovnu školu

Uz pomoć programa Erasmus+ Pomorsko tehnička škola Dubrovnik je u suradnji s partnerima iz Slovenije obogatila odgojno-obrazovni proces nastavom robotike. Zahvaljujući projektu Kibernetička napredna tehnologija učenici i nastavnici su obogatili svoja znanja i vještine potrebna za rad na složenijim robotskim konstrukcijama. Također, školski kurikulum je obogaćen i radionicom obnovljivih izvora energije. Osim toga, škola je dobila svoj robometni tim koji sudjeluje na nacionalnim i međunarodnim natjecanjima iz robotike.  Učenici-robotičari  osvojili su tako 2020. godine dva prva i jedno treće mjesto na 1. Europskom talent festivalu robotike „Robostart – igrom do znanja". Neki od učenika koji su sudjelovali u ovom Erasmus+ projektu nakon strukovne škole odlučili nastaviti školovanje na fakultetima u Splitu i Zagrebu.

O tome kako su dubrovački strukovnjaci zahvaljujući programu Erasmus+ postali „STEM-gospari“ doznajte više u videoprilogu: .