Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Nacionalna kontaktna točka za prekograničnu zdravstvenu zaštitu

Hrvatski ste građanin, osigurana osoba Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, i želite zdravstvenu uslugu ostvariti u drugoj državi članici EU-a? Osiguranik ste druge države članice EU-a i želite zdravstvenu uslugu obaviti u Hrvatskoj?

Nacionalna kontaktna točka za prekograničnu zdravstvenu zaštitu

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) je sukladno odredbama Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju Nacionalna kontaktna točka za prekograničnu zdravstvenu zaštitu (eng. National Contact Point, NCP) zadužena za pružanje informacija o pravima osiguranih osoba na zdravstvenu zaštitu u drugoj državi članici EU-a u skladu s propisima EU-a i Direktivom 2011/24/EU, odnosno o svim bitnim aspektima prekogranične zdravstvene zaštite.

Kako bi se pacijentima omogućilo da u praksi ostvare svoja prava na prekograničnu zdravstvenu zaštitu, Nacionalna kontaktna točka za prekograničnu zdravstvenu zaštitu:

  • daje podatke za kontakt s nacionalnim kontaktnim točkama u drugim državama članicama EU-a
  • daje informacije o pružateljima zdravstvene zaštite u Hrvatskoj
  • pruža odgovarajuće dostupne informacije o standardima i smjernicama o kvaliteti i sigurnosti liječenja u Hrvatskoj
  • pruža informacije o mogućnostima koje postoje za osobe s invaliditetom za pristup bolnicama
  • pruža informacije o pravima pacijenata, postupcima podnošenja pritužbi i mehanizmima za traženje pravne zaštite, kao i pravnim i administrativnim mogućnostima koje su na raspolaganju za rješavanje sporova, uključujući i one u slučaju štete proizašle iz prekogranične zdravstvene zaštite
  • pruža osnovne informacije o nadoknadi troškova prekogranične zdravstvene zaštite
  • pruža osnovne informacije o razlici između prava koja imaju pacijenti na temelju Direktive 2011/24/EU i prava koja proizlaze iz Uredbe (EZ) br. 883/2004.


Dodatne informacije o prekograničnoj zdravstvenoj zaštiti pročitajte ovdje.


Kako do planiranog liječenja u drugoj državi članici EU-a: