Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

EU fondovi

Želite pregled svih relevantnih dokumenata vezano uz EU fondove u Hrvatskoj na jednom mjestu? Želite objaviti novosti iz područja svog rada na jedinstvenom portalu o EU fondovima? Želite besplatan pregled edukacija o EU fondovima za vaše djelatnike?

EU fondovi

Jedinstvena internetska stranica o EU fondovima u RH, u nadležnosti je Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, tijela odgovornog za koordinaciju čitavog procesa korištenja EU fondova u Republici Hrvatskoj. To je središnje mjesto na kojem se nalaze jasne, lako razumljive i ažurne informacije o EU fondovima u Hrvatskoj. Uz Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, u kreiranju spomenute stranice sudjeluju i tijela u sustavu upravljanja i kontrole korištenja EU sredstava te ostale državne i javne institucije.

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije zaduženo je za sveukupnu koordinaciju informativnih i obrazovnih aktivnosti o korištenju EU fondova. Svrha koordinacije je osiguranje pravovremene podrške i jačanja postojećih kapaciteta državne i javne uprave, jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave, nevladinih organizacija, znanstvenog sektora i dr. u aspektima ključnim za uspješno korištenje EU sredstava.

Ciljane skupine kojima se portal obraća: potencijalni korisnici EU sredstava, korisnici i promotori projekata, mediji, šira i stručna javnost, stvaratelji javnog mnijenja te upravljačka/provedbena tijela i druga tijela državne i javne uprave.

 

Posjetite stranicu i informirajte se o sljedećem:

- besplatnim edukacijama o EU fondovima, u rubrici EDUKATIVNE AKTIVNOSTI, koje održavaju Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata Europske unije te certificirani regionalni koordinatori (županijske razvojne agencije).

- KALENDAR DOGAĐAJA nudi jednostavno pretraživanje informativnih i edukativnih događaja prema tipu (informativni ili edukativni), lokaciji odnosno ciljnoj skupini (kome je edukacija namijenjena).

- uz navedene rubrike na stranici možete pronaći relevantne DOKUMENTE na razini EU odnosno hrvatske strateške dokumente koji daju okvir za korištenje EU sredstava - bilo da se radi o ESI fondovima 2014.-2020. ili EU fondovima 2007.—2013., pravilnike, smjernice i ostale važne dokumente vezano uz EU tematiku.

- u rubrici PREGLED NATJEČAJA provjerite na jednom mjestu koji natječaji su otvoreni i najavljeni te da li se kao tijelo državne ili javne uprave možete javiti na koji natječaj

- pronađite KONTAKTE svih relevantnih institucija i odgovornih osoba vezano uz Upravljačku strukturu 2014.-2020., Upravljačku strukturu strukturnih fondova 2007.– 2013. te upravljačku strukturu programa IPA-e u Hrvatskoj

- na KARTI PROJEKATA možete pretraživati projekte koji se provode na lokalnoj i regionalnoj razini, a financirani su u okviru operativnih programa Regionalna konkurentnost, Promet, Zaštita okoliša i Jačanje ljudskih potencijala u razdoblju 2007.-2013., i to prema lokaciji, vrsti fonda, području financiranja, operativnom programu te veličini ili statusu provedbe.

- prijavite se na NEWSLETTER ukoliko želite primati obavijesti vezane uz EU fondove