Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

SOLVIT

Preselili ste se u drugu državu članicu EU-a i naišli na administrativnu prepreku koju uzrokuje javno tijelo? Nametnute su vam pretjerane formalnosti ili vam je rečeno da nemate prava za koja znate da ih imate?

SOLVIT

Mreža SOLVIT je brza i besplatna služba koja vam može pomoći ako se susretnete s preprekama u drugoj državi članici EU-a. Kao neformalan mehanizam rješava probleme građana koje uzrokuju tijela javne vlasti u drugim državama članicama EU-a pogrešnom primjenom zakonodavstva EU-a.

Mreža SOLVIT se sastoji od nacionalnih SOLVIT centara, a cilj joj je pronaći rješenje problema u roku od 10 tjedana.

Primjeri problema s kojima vam mreža SOLVIT može pomoći:

  • priznavanje stručnih kvalifikacija
  • prava na vizu i boravak
  • mirovinska prava
  • zdravstveno osiguranje
  • i drugi.

Mreža SOLVIT ne može vam pomoći:

  • kada su u tijeku službeni ili sudski postupci
  • kod problema nastalih između potrošača i tvrtki
  • kod problema nastalih između posloprimaca i poslodavaca.

Primjer iz prakse:
Hrvatica oslobođena polaganja državnog ispita za arhitekte

Hrvatska građanka završila je arhitektonski fakultet u Italiji i odlučila se vratiti u Hrvatsku. Podnijela je zahtjev za upisom u Hrvatsku komoru arhitekata (HKA) kako bi mogla postati ovlašteni arhitekt. Međutim, iako je već položila državni ispit i stekla uvjete za ovlaštenog arhitekta u Italiji, HKA je tražila da položi hrvatski državni ispit ili da se učlani u talijansku komoru.

Slučaj je riješen u roku od 106 dana.

 

 

Kako SOLVIT funkcionira: