Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

OBZOR EUROPA – program Europske unije za istraživanje i inovacije u EU

Znate li da je u okviru programa Obzor Europa gotovo 7,08 milijardi eura namijenjeno malim i srednjim poduzećima? Želite li iskoristiti mogućnosti programa Obzor Europa za koji je predviđen proračun od 95,5 milijardi eura za razdoblje 2021. – 2027.? Želite li surađivati s akademskim sektorom te pridonijeti razvoju inovacija kroz svoje poduzeće?


 

Obzor Europa najveći je transnacionalni okvirni program za istraživanja i inovacije u svijetu putem kojeg Europska komisija nastoji pomoći ulaganjima u buduće poslove i razvoj, rješavati pitanja građana Europske unije o njihovoj materijalnoj sigurnosti, općoj sigurnosti i okolišu, kao i jačati globalne pozicije Europske unije u istraživanjima, inovacijama i tehnologijama. Proračun Programa od 95,5 milijardi eura usmjeren je k tim ciljevima preko poziva na dostavu projektnih prijedloga iz pojedinih područja sa značajnim pojednostavljenjima u administrativnom postupku i pravilima sudjelovanja.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske tijelo je nadležno za koordiniranje sudjelovanja u programu Obzor Europa te uspostavljanje nacionalnog sustava podrške provedbi Programa. MZO sudjeluje u radu Strateškog sastava  programskog odbora Obzor Europa koji ima strateški pregled nad njegovom cjelokupnom provedbom, imenuje predstavnike RH u programske odbore čiji je zadatak promicati nacionalne interese te upravlja mrežom nacionalnih osoba za kontakt za pojedina područja Programa. 

Primarna uloga mreže nacionalnih osoba za kontakt je informiranje i savjetovanje prijavitelja o natječajima unutar Programa te pružanje individualizirane podrške sudjelovanju tijekom cijelog projektnog ciklusa. U Republici Hrvatskoj mreža nacionalnih osoba za kontakt djeluje pri 5 ustanova: Ministarstvu znanosti i obrazovanja, Agenciji za mobilnost i programe EU-a, Hrvatskoj agenciji za malo gospodarstvo, inovacije i investicije (HAMAG-BICRO), Sveučilišnom računskom centru Sveučilišta u Zagrebu (SRCE) i Ministarstvu unutarnjih poslova.

Projekti se prijavljuju prema tri prioritetna stupa:

 • Prvi stup: Izvrsna znanost
 • Drugi stup: Globalni izazovi i industrijska konkurentnost Europe
 • Treći stup: Inovativna Europa

te kroz horizontalni prioritet Širenje sudjelovanja i jačanje Europskog istraživačkog prostora koji se sastoji od sljedećih aktivnosti:

 • Širenje izvrsnosti i sudjelovanja i
 • Reforma i jačanje sustava za istraživanje i inovacije.

 

 Mogućnosti za poduzetnike:

 • U okviru prvoga stupa Programa – Izvrsna znanost – poduzetnicima se nude mogućnosti sudjelovanja u kolaborativnim projektima u kojima sudjeluju najmanje tri pravne osobe iz triju različitih zemalja članica EU-a ili zemalja pridruženih Obzoru Europa. 

 • Djelovanja Marie Sk
  łodowska-Curie (MSCA) poduzetnicima pružaju mogućnosti zapošljavanja, ugošćavanja i osposobljavanja izvrsnih postdoktorskih istraživača i perspektivnih mladih doktoranada, kratkoročne međunarodne, međusektorske i interdisciplinarne mobilnosti u cilju razmjene znanja, pristupa potrebnoj infrastrukturi uz jačanje kapaciteta organizacija, financiranja i sudjelovanja u specifičnim doktorskim studijima iz područja industrije.

 • U okviru drugog stupa Globalni izazovi i industrijska konkurentnost Europe poduzetnici mogu svoje projekte prijaviti na temelju natječaja u radnim programima koji su otvoreni za pravne osobe: znanstvene institute, sveučilišta, mala i srednja poduzeća i ostale organizacije prema uvjetima pojedinog natječaja. Mala i srednja poduzeća se mogu uključiti u konzorcije kao partneri na projektima u svih šest klastera drugog stupa: Zdravlje, Kultura, kreativnost i uključivo društvo, Civilna sigurnost za društvo, Digitalizacija, industrija i svemir, Klima, energija i mobilnost, Hrana, biogospodarstvo, prirodni resursi, poljoprivreda i okoliš.

 • Europsko vijeće za inovacije (European Innovation Council - EIC) integrirano je u treći stup programa Obzor Europa pod nazivom Inovativna Europa, a cilj mu je poticanje europskog gospodarskog razvoja realizacijom inovativnih i vizionarskih ideja na tržištu. Da bi se ostvario taj cilj, EIC nudi niz komplementarnih financiranja putem tri tipa natječaja:

 

 Dobri primjeri iz prakse:

Projekt Blink tvrtke Amphinicy d. o. o. iz Zagreba 

Amphinicy d. o. o. prva je hrvatska tvrtka koja je u području Svemira iz prioriteta Industrijsko vodstvo dobila financiranje za studiju izvodljivosti, tj. fazu 1 Instrumenta za mala i srednja poduzeća Obzora 2020. Njihov projekt pod nazivom Blink razvija ultrabrzi procesor podataka dobivenih od satelita za promatranje Zemlje. Zahvaljujući iznimno učinkovitim algoritmima procesiranja, Blink je već sada 20 puta brži od softverskog rješenja koje NASA navodi kao njihovo referentno rješenje. Izravni učinak Blinka bit će neusporedivo brže procesiranje udaljenih informacija iz svemira koje će potom omogućiti prikladne reakcije na globalne događaje. Ponudit će mogućnost brže reakcije humanitaraca za hitne situacije (potresi, poplave, migrantske krize…), proširiti mogućnosti sigurnosti i obrane za granična područja i znatno poboljšati rezultate u poljoprivredi, ekologiji, logistici i mnogim drugim poljima gdje podaci satelita za promatranje Zemlje pružaju važnu podršku. Uspjeh kompanije Amphinicy d. o. o. još je značajniji ako se uzme u obzir podatak da je projekt Blink najbolje ocijenjeni projekt unutar grupe projektnih prijedloga u tematskoj jedinici posvećenoj svemiru, između 46 prijedloga iz cijele Europe.

Jedanaest projekata tvrtke Bio-Mi d. o. o. iz Matulja

Tvrtka Bio-Mi d. o. o. za istraživanje i razvoj iz Matulja pionir je proizvodnje certificirane biorazgradive termo plastike na području jugoistočne Europe. Ta mala tvrtka sudjeluje u ukupno 11 projekata financiranih iz okvirnog programa za financiranje istraživanja i inovacija Obzor 2020. Projekti imaju težište na: smanjenju otpada hrane, recikliranju ekološki opasnog polivinil-butirala, kreiranju biorazgradivih proizvoda iz otpada peradarske industrije, korištenju monomera za proizvodnju plastike na biološkoj osnovi, recikliranju PE i PET ambalaže, proizvodnji PHA zamjene za plastiku iz biomase mikroalgi i bakterija, proizvodnji visokokvalitetne plastike iz sporednih proizvoda prehrambene industrije, rješenjima za pakiranje proizvoda uz upotrebu komonomernih aditiva, višeslojnom pakiranju proizvoda u funkciji cirkularnog gospodarstva, ekstrahiranju funkcionalnih molekula iz širokodostupnih povrtnih biljaka za proizvodnju ambalažnih materijala te proizvodnji potrošačkih proizvoda u različitim gospodarskim granama dobivenim od poliamida i poliestera iz obnovljivih sirovina.

Pogledajte što EU čini za istraživanje i inovacije: