Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Notifikacija nacionalnih propisa u bazu TRIS

Da li znate da morate notificirati propis za određene proizvode ili e-usluge koji se ne usklađuje s pravilima EU-a?

Notifikacija nacionalnih propisa u bazu TRIS

Nacionalni tehnički propisi koji su predmet notifikacije u skladu s Direktivom 98/34 su akti koji sadrže:

  • tehničke specifikacije za proizvode - razina kvalitete, performanse, sigurnost, dimenzije, terminologija, simboli, označavanje, ispitivanje, metode ispitivanja, postupak ocjenjivanja sukladnosti
  • ostale uvjete – utjecaj na životni ciklus poslije stavljanja na tržište, na primjer, uvjeti korištenja, recikliranja, ponovne uporabe i odlaganja proizvoda
  • pravila o uslugama informacijskog društva – usluge koje se pružaju na daljinu elektronskim sredstvima, na pojedinačni zahtjev primatelja usluge, osim radio i TV usluga, telekomunikacijskih usluga i financijskih usluga.

Nacrte nacionalnih tehničkih propisa (nacionalnih akata, zakona, uredbi, administrativnih mjera koje zabranjuju proizvodnju, uvoz, stavljanje na tržište ili u uporabu proizvoda, zabranu pružanja ili korištenja usluge) potrebno je notificirati putem sustava TRIS (Informacijski sustav tehničkih propisa - Technical Regulations Information System).


Kako TRIS funkcionira: