Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI sustav)

Nadležno ste tijelo koje želi provjeriti valjanost diplome pružatelja usluge iz druge države članice EU-a? Ili želite provjeriti da li pružatelj usluge iz druge države članice EU-a već ima registrirano poslovanje?

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI sustav)

Informacijski sustav unutarnjeg tržišta (IMI sustav) je višejezični elektronički mrežni alat koji omogućava administrativnu suradnju i brzu razmjenu informacija isključivo između nadležnih tijela javne uprave država ugovornica Europskog gospodarskog prostora (države članice EU, Island, Lihtenštajn i Norveška) i Europske komisije.

IMI sustav koristi se u području profesionalnih kvalifikacija, usluga u domeni primjene Direktive 2006/123/EZ o uslugama na unutarnjem tržištu, izaslanih radnika, prava pacijenata u prekograničnoj zdravstvenoj skrbi, elektroničke trgovine, javne nabave, dozvola za strojovođe, povrata kulturnih dobara i za izdavanje europske profesionalne kartice (EPC).

Time, IMI sustav, posredno građanima i poduzetnicima osigurava manje administrativnih formalnosti te bržu i bolju uslugu od strane nadležnog tijela.


Kako IMI sustav funkcionira: