Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Kontaktna točka za građevne proizvode

Želite svoj građevni proizvod staviti na hrvatsko tržište, ali ne znate kako? Pred vama se otvara niz pitanja: koja dokumentacija mi je potrebna, kako moram označiti građevni proizvod, koja nacionalna pravila vrijede obzirom na pravila iz područja gradnje, postoje li nacionalni zahtjevi za moj građevni proizvod?

Kontaktna točka za građevne proizvode

Kontaktna točka za građevne proizvode pruža informacije o pravilima propisanim hrvatskim propisima, a koja se odnose na ugradnju građevnih proizvoda, te o odredbama kojima je cilj ispunjenje temeljnih zahtjeva za građevinu koji se primjenjuju na namjeravanu uporabu svakog građevnog proizvoda.

Također, pruža vam informacije o:

  • primjeni načela uzajamnog priznavanja i Uredbi o uzajamnom priznavanju u Hrvatskoj
  • građevnim proizvodima koji se nalaze u usklađenom području
  • građevnim proizvodima koji se nalaze u neusklađenom području
  • kontakt podacima nadležnih tijela u Hrvatskoj, uključujući pojedinosti o tijelima odgovornim za nadzor nad provedbom nacionalnih propisa
  • pravnim lijekovima dostupnim u Hrvatskoj u slučaju spora
  • podacima o kontaktnim točkama za građevne proizvode u drugim državama članicama.

U svakoj državi članici uspostavljene su kontaktne točke za građevne proizvode koje daju informacije o svojim nacionalnim propisima.

Kontaktne točke za građevne proizvode odgovaraju u roku od 15 radnih dana od primitka upita.