Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Europska profesionalna kartica (EPC)

Ako ste medicinska sestra/medicinski tehničar odgovorni za djelatnost opće njege, farmaceut, fizioterapeut, gorski vodič ili agent posredovanja u prometu nekretnina, možete zatražiti priznavanje svojih stručnih kvalifikacija u drugoj državi članici EU-a elektroničkim putem.

Europska profesionalna kartica (EPC)

Europska profesionalna kartica (European Professional Card, EPC) je elektronički postupak kojim

  • medicinske sestre/medicinski tehničari odgovorni za djelatnost opće njege
  • farmaceuti
  • fizioterapeuti
  • gorski vodiči
  • agenti posredovanja u prometu nekretnina

od 18. siječnja 2016. mogu zatražiti priznavanje svojih stručnih kvalifikacija u drugoj državi članici EU-a.

EPC kartica nije plastična kartica, nego elektronička potvrda koja se izdaje isključivo elektroničkim postupkom. Izdaje se za neometano pružanje usluga i obavljanje profesije na privremenoj i povremenoj osnovi te u svrhu ostvarivanja poslovnog nastana u država članicama EU-a.

Odluka o priznavanju stručne kvalifikacije i dalje se donosi na temelju postojećih pravila, međutim mehanizam priznavanja je pojednostavljen elektroničkim putem. U sustav su ugrađene i mjere zaštite - mehanizam upozoravanja, i to kako bi se omogućila odgovarajuća zaštita pacijenata i potrošača u EU-u.

Ovisno o tome kako se funkcioniranje pokaže u praksi, Europska komisija EPC karticu u budućnosti možda proširi i na druga visoko mobilna zanimanja.

Postupak izdavanja EPC kartice

Postupak izdavanja EPC kartice u Hrvatskoj i tijela nadležna za njezino izdavanje za navedene profesije propisani su Pravilnikom o izdavanju Europske profesionalne kartice (Narodne novine broj 123/15 i 90/19) Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike.

Zahtjev za izdavanje EPC kartice

Zahtjev za izdavanje EPC kartice šalje se putem internetskog portala Europske komisije za provjeru autentičnosti (ECAS), gdje je odabirom opcije „External (vanjski)“ najprije potrebno otvoriti korisnički račun te učitati elektroničke kopije svih relevantnih dokumenata i poslati ih nadležnom tijelu u matičnoj državi članici.

Valjanost EPC kartice
EPC kartica će biti valjana:

  • neograničeno u slučaju trajnog nastanjivanja u državi domaćinu (poslovni nastan)
  • 18 mjeseci u većini slučajeva privremenog pružanja usluga ili 12 mjeseci za profesije koje mogu imati posljedice na javno zdravlje i sigurnost primatelja usluga.

Sve informacije o EPC kartici, načinu prijave, postupku izdavanja i propisanim rokovima pročitajte na portalu Vaša Europa - Građani.