Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Pravo potrošača na jednostrani raskid ugovora

28.11.2014.

Stupanjem na snagu nove EU Direktive o potrošačkim pravima od 13. lipnja 2014. potrošači u svim državama članicama EU-a imaju ista prava kod kupovine proizvoda ili usluga sredstvima daljinske komunikacije (telefon, tiskani materijal, radio, televizija, internet i elektronička pošta i dr.) te kod kupovine izvan poslovnih prostorija trgovca, bez obzira na to gdje su unutar EU-a kupili proizvod ili uslugu.

Više informacija možete pronaći u vodiču - Jednostrani raskid ugovora - što je to.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, 24.11.2014.