Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Jesu li vam prekršena potrošačka prava?

Ove godine Mreža Europskih potrošačkih centara obilježava 15 godina postojanja i djelovanja te provodi edukativnu kampanju tijekom koje svaki mjesec predstavlja i detaljnije razrađuje određenu potrošačku temu.

Mjesec listopad je posvećen osnaživanju potrošača da pronađu odgovarajući način kako bi ostvarili svoja potrošača prava.

Stoga je Mreža pripremila brošuru „Jesu li vam prekršena potrošačka prava“. Saznajte kome se obratiti ovisno o situacijama u kojima se nađete. Zaštitite i ostvarite svoja potrošačka prava.

Izvor: Europski potrošački centar Hrvatska, 07.10.2020.