Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

15. ožujka - Svjetski dan prava potrošača

16.03.2015.

Svjetski dan prava potrošača (World Consumer Rights Day), koji je prvi puta obilježen 15.03.1983. godine, svake godine aktualizira raspravu o pitanjima i problemima vezanim uz područje zaštite potrošača. To je ujedno i prigoda za promicanje temeljnih prava svih potrošača.

Zajedničko obilježje svih modernih demokratskih država je zaštita interesa ekonomski slabije strane u poslovnim transakcijama, odnosno poboljšanje položaja potrošača na tržištu. Zaštita potrošača važan je segment unutarnjeg tržišta Europske unije koji direktno utječe na njegovo funkcioniranje, odnosno na razvoj poslovnih aktivnosti i ekonomski razvoj i rast.

Ministarstvo gospodarstva, kao jedan od nositelja politike zaštite potrošača, poduzima čitav niz aktivnosti u cilju daljnjeg razvoja sustava zaštite potrošača, a koje se sastoje od kreiranja ukupne politike zaštite potrošača u Republici Hrvatskoj, kontinuiranog praćenja svih promjena europskog zakonodavstva i preuzimanja istih u hrvatsko zakonodavstvo, kao i čitav niz aktivnosti koje se odnose na samu provedbu politike zaštite potrošača.

Danas se u Republici Hrvatskoj potrošaču posvećuje povećana pažnja. Organizirano je savjetovanje potrošača, uspostavljeni su instrumenti za jednostavnije rješavanje pritužbi. Kroz edukaciju potrošača i trgovaca senzibilizirala se javnost o važnosti i potrebi zaštite potrošača, a s ciljem podizanja opće razine svijesti.

Sukladno standardima Europske unije, jedna od glavnih zadaća zemalja članica u provedbi politike zaštite potrošača je osigurati potrošačima bolju informiranost o njihovim pravima i mogućnosti njihove zaštite, odnosno uspostaviti djelotvorne alate koji su razumljivi, dostupni i učinkoviti za potrošače. Sve to je moguće ostvariti edukacijom, informiranjem i savjetovanjem potrošača.

Informiranje potrošača provodi se u suradnji s udrugama za zaštitu potrošača. Stoga se svake godine raspisuju natječaji, a na temelju kojih se iz proračunskih sredstava osigurava financijska potpora za provođenje projekata putem kojih udruge za zaštitu potrošača provode informiranje potrošača na područjima financijskih usluga, javnih usluga i usluga elektroničkih komunikacija.

Europska komisija je u listopadu 2014. godine započela s provedbom informativne kampanje o pravima potrošača u Hrvatskoj „Potrošači, upoznajte svoja prava!“. Glavni cilj kampanje je podizanje razine osviještenosti građana u pogledu njihovih potrošačkih prava, i trebala bi ujedno doprinijeti porastu indeksa povjerenja hrvatskih potrošača.

Ministarstvo gospodarstva financira regionalna savjetovališta koja djeluju pri udrugama za zaštitu potrošača u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Puli, koja zaprimaju upite potrošača te ih uključuje u Centralni informacijski sustav za zaštitu potrošača (CISZP), a koji ih međusobno povezuje s Ministarstvom gospodarstva, inspekcijom u gospodarstvu te ostalim tijelima državne uprave i institucijama nadležnim za razna područja zaštite potrošača. U 2014. godini sva četiri savjetovališta odgovorila su na 25.730 upita potrošača.

Uspostavom jedinstvenog potrošačkog broja 072/414-414  građanima RH je omogućeno svakodnevno (od 10 do 16 sati) dobivanje besplatnih savjeta u jednom od 4 regionalna savjetovališta. U razdoblju od 13. veljače do 31. prosinca 2014. godine odgovoreno je na 11.235 upita potrošača.

Nacionalnim programom za zaštitu potrošača za razdoblje 2013.-2016. godine predviđena je aktivnija uloga jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u provedbi politike zaštite potrošača. Slijedom toga, Ministarstvo gospodarstva i Grad Zagreb potpisali su Sporazum o suradnji na provedbi projekta “Savjetovanje potrošača“ u Zagrebačkoj regiji, kojim je utvrđena suradnja na provedbi projekta, a kako bi se kroz partnersku suradnju povećala razina javne svijesti i znanja o potrebi zaštite potrošača te potrošačima omogućilo besplatno savjetovanje na području Zagrebačke regije.

Ulaskom Republike Hrvatske u Europsku Uniju s radom je započeo Europski potrošački centar Hrvatska koji je ujedno i dio Mreže Europskih potrošačkih centara. Europski potrošački centar bavi se davanjem savjeta i rješavanjem pritužbi potrošača prilikom prekogranične kupovine na području Europske unije, uključujući Island i Norvešku.

Ministarstvo gospodarstva i dalje će aktivno provoditi savjetovanje, edukaciju i informiranje potrošača, čime će se podići ukupna razina znanja samih potrošača, ali i svih drugih dionika u provođenju politike zaštite potrošača. U tu svrhu potrebno je stalno jačati integraciju potrošačke politike i suradnju svih dionika na promociji politike zaštite potrošača.

Izvor: Ministarstvo gospodarstva, 13.03.2015.