Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Dan Europe 2022.

09.05.2022.

Na današnji dan, 9. svibnja, svake se godine diljem Europske unije obilježava Dan Europe, a time i godišnjica povijesne Schumanove deklaracije - https://europa.eu/european-union/about-eu/symbols/europe-day/schuman-declaration_hr kojom je tadašnji francuski ministar vanjskih poslova Robert Schuman iznio svoju ideju o novom obliku političke suradnje u Europi pomoću koje bi rat među Europskim državama postao nezamisliv.

Koja sve događanja Europski parlament i Europska komisija organiziraju povodom Dana Europe istražite putem ove interaktivne karte - https://europeday.europa.eu/eu-your-country_hr.

Također, povodom Dana Europe je Mreža Europskih potrošačkih centara pripremila kratak video koji daje pregled vaših EU potrošačkih prava:


Podsjetimo se da svaka država članica EU-a, kao i Island, Norveška i Ujedinjena Kraljevina, ima Europski potrošački centar te koji zajedno čine Mrežu Europskih potrošačkih centara - https://www.eccnet.eu/.

U slučaju da su vam potrebne informacije i savjeti o vašim potrošačkim pravima u prekograničnoj kupovini, obratite se Europskom potrošačkom centru Hrvatska - https://www.ecc-croatia.hr/, koji vam pruža i besplatnu pomoć u rješavanju prekograničnih pritužbi i sporova s trgovcima.

Izvor: Mreža Europskih potrošačkih centara, 09.05.2022.