Skočite na glavni sadržaj
Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Objavljena nova verzija „Plavog vodiča” ("Blue Guide") o provedbi pravila EU-a o proizvodima 2022.

08.07.2022.

‌Europska komisija objavila je dana 29. lipnja 2022. godine novu verziju „Plavog vodiča“ o provedbi pravila EU-a o proizvodima 2022.

Cilj „Plavog vodiča“ je doprinijeti boljem razumijevanju zakonodavstva EU-a za proizvode čija je svrha osigurati slobodno kretanje proizvoda i visok stupanj zaštite u Uniji.

Nova verzija Vodiča nadovezuje se na prethodna izdanja, ali odražava i nedavne promjene zakonodavstva, a posebno novu Uredbu o nadzoru tržišta i sukladnosti proizvoda.

Primjenjuje se na države članice EU-a i na države potpisnice Sporazuma o europskom gospodarskom prostoru (EGP) te u određenim slučajevima na Tursku.

„Plavi vodič“ na svim službenim jezicima EU-a dostupan je ovdje.

Izvor: Europska komisija, 08.07.2022.