Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Europska komisija predložila izmjene Mehanizma za europsku financijsku stabilnost (MEFS)

23.07.2015.

Tek nekoliko dana nakon što je u okviru Mehanizma za europsku financijsku stabilnost (MEFS) Grčkoj odobrila 7,16 milijardi eura sredstava za premošćivanje radi pokrivanja hitnih financijskih potreba te plaćanja obaveza prema MMF-u i ESB-u, Europska komisija predložila je promjene Uredbe o MEFS-u. Predložene izmjene uslijedile su nakon zajedničke izjave Europske komisije i Vijeća od 17. srpnja o osiguranju trajnog jamstva za države članice koje nisu u europodručju kojim će se u slučaju mogućeg budućeg korištenja MEFS-a zajamčiti njihova zaštita sustavom kolaterala. Izmjenama se omogućuje naknada troškova državama članicama čija valuta nije euro u slučaju da za njih nastupi financijski gubitak. U zajedničkoj deklaraciji navodi se i da se MEFS neće ponovno koristiti prije stupanja na snagu predloženih promjena. Zbog toga bi Vijeće sada trebalo bez odgode prihvatiti prijedlog Komisije.

Izmijenjena Uredba dostupna je ovdje.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 22.07.2015.