Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

EU-ov pregled potrošačkih tržišta za 2015. pokazuje neiskorišten potencijal za e‑trgovinu

‌Komisija je danas objavila pregled potrošačkih tržišta za 2015. godinu. Iz njega je vidljivo da je prekogranična e-trgovina u Europi i dalje nedovoljno razvijena: 61 posto potrošača smatra da je sigurnije kupovati putem interneta u vlastitoj zemlji nego u drugim zemljama EU-a (38 posto). U pregledu je utvrđeno da su nedostatak povjerenja, teritorijalna ograničenja i cjenovna diskriminacija i dalje prepreka prekograničnoj e-trgovini. Komisija će do kraja godine iznijeti prijedlog olakšavanja prekogranične e-trgovine u okviru digitalnog jedinstvenog tržišta. Prijedlog će obuhvaćati pravila o ugovorima i zaštiti potrošača u internetskoj kupnji, a ta će pravila će vrijediti na razini čitavog EU-a. Věra Jourová, povjerenica za pravosuđe, potrošače i ravnopravnost spolova, izjavila je: „Pregled potrošačkih tržišta za 2015. potvrđuje da potrošači još uvijek nemaju potpuno povjerenje u prekograničnu e-trgovinu. Jedan od prioriteta Junckerove Komisije jest dovršetak uspostave digitalnog jedinstvenog tržišta i iskorištavanje njegova punog potencijala. Zbog toga moramo ukloniti preostale prepreke prekograničnoj e-trgovini. Komisija će do kraja godine predložiti nova pravila koja će potrošačima i poduzećima ponuditi bolji pristup digitalnim proizvodima i uslugama u cijeloj Europi.

Objavljeno je i priopćenje za medije.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 21.09.2015.