Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Komisija donijela mišljenja o nacrtima proračunskih planova država članica europodručja za 2016. godinu

18.11.2015.

‌Europska komisija dovršila je procjenu nacrta proračunskih planova za 2016. koje su države članice europodručja dostavile do 15. listopada. Tim mišljenjima Komisija ocjenjuje usklađenost nacrta proračunskih planova za sljedeću godinu s odredbama Pakta o stabilnosti i rastu. Ni u jednom nacrtu proračunskog plana za 2016. nije utvrđena posebno ozbiljna neusklađenost. U nekoliko slučajeva, međutim, Komisija je utvrdila da planirane fiskalne prilagodbe zaostaju, ili postoji rizik da bi mogle zaostati, za onim što se zahtijeva u Paktu. Uz analize po državama članicama te na temelju proračunskih planova država članica Komisija je procijenila stanje proračuna i smjer fiskalne politike u europodručju u cjelini. Osim toga, Komisija je sastavila izvješća o Bugarskoj, Danskoj i Finskoj na temelju članka 126. stavka 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije (UFEU), u kojima je analizirala kršenje ciljnog deficita te, u slučaju Finske, kriterija duga iz Ugovora. U sva tri slučaja zaključak izvješća jest da se kriterij deficita te, gdje je to primjenjivo, kriterij duga iz Ugovora trenutačno smatraju ispunjenima.

Objavljeni su i priopćenje za medije, memorandum te najvažnije točke iz govora potpredsjednika Dombrovskisa i povjerenika Moscovicija.

Izvor: Predstavništvo Europske komisije u Hrvatskoj, 17.11.2015.