Centar unutarnjeg tržišta EU - Logo

Prednosti EU tržišta predstavljene pred više od 300 studenata i poslodavaca

24.11.2015.

‌Ministarstvo gospodarstva je u suradnji s Hrvatskom udrugom poslodavaca Regionalnim uredom u Osijeku organiziralo dva seminara na temu „Prednosti EU tržišta – liberalizacija tržišta roba i usluga“. Seminare su održali službenici Ministarstva gospodarstva:

• 19.11.2015. na Ekonomskom fakultetu u Osijeku - na seminaru su sudjelovali studenti Ekonomskog i Pravnog fakulteta u Osijeku
• 20.11.2015. u Velikoj vijećnici Brodsko-posavske županije u Slavonskom Brodu - na seminaru su sudjelovali poduzetnici.

Cilj seminara je bio upoznati studente i poduzetnike s unutarnjim tržištem EU, osobito kroz EU kontaktne točke i Centar unutarnjeg tržišta EU, kako bi hrvatsko gospodarstvo što više iskoristilo prednosti  slobodnog tržišta EU-a te visokih standarda kvalitete usluga i roba, a sve sa svrhom povećanja investicijskih i izvoznih prilika.

Na seminaru za studente Ekonomskog i Pravnog fakulteta u Osijeku zabilježen je iznimno velik interes, što se pokazalo kao potvrda odličnog odabira teme. Seminar za poslodavce u Slavonskom Brodu je održan u okviru PUMA programa kojeg HUP Regionalni ured Osijek provodi uz sufinanciranje Brodsko-posavske županije.

Dodatne informacije o održanim seminarima dostupne su na internet stranicama Hrvatske udruge poslodavaca Regionalnog ureda u Osijeku.
Izvor: Ministarstvo gospodarstva, 24.11.2015.